Клон по подразбиране

master

f994447b57 · trinity-base/tde-i18n: port to modern l10n.eclass · Последна модификация преди 1 година