September 15, 2020 - September 22, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 2 revizí do master a 8 revizí do všech větví. Na master, 1 soubor se změnil a bylo zde 2 přidání a 2 odebrání.