AbaKus – a complex calculator
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Timothy Pearson 6d33c9774c Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
..
CMakeLists.txt Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 8 år sedan
abakus.cpp Rename KInstance and KAboutData to avoid conflicts with KDE4 8 år sedan
abakus.desktop Update XDG information in support of bug report 892. 8 år sedan
abakuscommon.h Rename a number of libraries and executables to avoid conflicts with KDE4 8 år sedan
abakuslistview.cpp Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
abakuslistview.h Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
abakusui.rc Add abakus 11 år sedan
dcopIface.h TQt4 port Abakus 9 år sedan
dragsupport.cpp Revert "Rename a number of old tq methods that are no longer tq specific" 9 år sedan
dragsupport.h TQt4 port Abakus 9 år sedan
editor.cpp Rename obsolete tq methods to standard names 9 år sedan
editor.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 år sedan
evaluator.cpp Rename obsolete tq methods to standard names 9 år sedan
evaluator.h TQt4 port Abakus 9 år sedan
function.cpp rename the following methods: 9 år sedan
function.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 år sedan
hmath.cpp rename the following methods: 9 år sedan
hmath.h TQt4 port Abakus 9 år sedan
lexer.ll Fix FTBFS 9 år sedan
mainwindow.cpp Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
mainwindow.h Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
node.cpp Remove additional unneeded tq method conversions 9 år sedan
node.h Remove additional unneeded tq method conversions 9 år sedan
number.c TQt4 port Abakus 9 år sedan
number.h Fixed GPL license addresses 11 år sedan
numerictypes.cpp Rename KGlobal, KProcess, and KClipboard to avoid conflicts with KDE4 8 år sedan
numerictypes.h TQt4 port Abakus 9 år sedan
parser.yy Rename KLocale to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
result.cpp TQt4 port Abakus 9 år sedan
result.h TQt4 port Abakus 9 år sedan
resultlistview.cpp Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
resultlistview.h Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
resultlistviewtext.cpp Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
resultlistviewtext.h Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 8 år sedan
rpnmuncher.cpp Remove additional unneeded tq method conversions 9 år sedan
rpnmuncher.h TQt4 port Abakus 9 år sedan
sharedptr.h Fixed GPL license addresses 11 år sedan
valuemanager.cpp rename the following methods: 9 år sedan
valuemanager.h Remove spurious TQ_OBJECT instances 9 år sedan