Browse Source

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 99.9% (2483 of 2485 strings)

Translation: applications/amarok
Translate-URL: https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/projects/applications/amarok/pl/
feat/cmakeUpdate
Jan Stolarek 3 months ago
parent
commit
33c6b81031
1 changed files with 47 additions and 59 deletions
  1. +47
    -59
      po/pl/amarok.po

+ 47
- 59
po/pl/amarok.po View File

@@ -12,16 +12,17 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: amarok\n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-28 21:18+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-11 13:12+0100\n"
"Last-Translator: mcbx\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2019-08-30 10:45+0000\n"
"Last-Translator: Jan Stolarek <jwstolarek@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <https://mirror.git.trinitydesktop.org/weblate/"
"projects/applications/amarok/pl/>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Weblate 3.8\n"

#: _translatorinfo:1
msgid ""
@@ -325,14 +326,14 @@ msgid "The audio player for TDE"
msgstr "Odtwarzacz muzyki dla TDE"

#: app.cpp:123
#, fuzzy
msgid ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, The Amarok Development Squad\n"
"(C) 2007-2011, The Trinity Desktop Project"
msgstr ""
"(C) 2002-2003, Mark Kretschmann\n"
"(C) 2003-2007, Zespół programistów Amarok"
"(C) 2003-2007, Zespół programistów Amarok\n"
"(C) 2007-2011, Projekt Trinity Desktop"

#: app.cpp:392
msgid "Files/URLs to open"
@@ -469,14 +470,6 @@ msgid "Rate Current Track: 5"
msgstr "Oceń bieżący utwór: 5"

#: app.cpp:559
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "<p>You are using a system with multiple CPUs. Please note that Amarok may "
#| "be unstable with this configuration.</p><p>If your system has "
#| "hyperthreading, you can improve Amarok's stability by using the Linux "
#| "kernel option 'NOHT', or by disabling <i>HyperThreading</i> in your BIOS "
#| "setup.</p><p>More information can be found in the README file. For "
#| "further assistance join us at #amarok on irc.freenode.net.</p>"
msgid ""
"<p>You are using a system with multiple CPUs. Please note that Amarok may be "
"unstable with this configuration.</p><p>If your system has hyperthreading, "
@@ -484,13 +477,12 @@ msgid ""
"or by disabling <i>HyperThreading</i> in your BIOS setup.</p><p>More "
"information can be found in the README file.</p>"
msgstr ""
"<p>Używasz systemu z wieloma procesorami. Proszę mieć na uwadze, że Amarok "
"może zachowywać się niestabilnie z tą konfiguracją.</p><p>Jeśli Twój system "
"obsługuje pseudowieloprocesorowość (hyperthreading), możesz zwiększyć "
"stabilność Amaroka poprzez użycie opcji jądra Linuksa \"NOHT\" lub "
"wyłączenie <i>HyperThreading</i> w BIOSie.</p><p>Więcej informacji można "
"znaleźć w pliku README. Aby uzyskać dalszą pomoc, wejdź na kanał #amarok na "
"serwerze irc.freenode.net.</p>"
"<p>Używasz systemu z wieloma procesorami. Amarok może zachowywać się "
"niestabilnie z tą konfiguracją.</p><p>Jeśli Twój system obsługuje "
"pseudowieloprocesorowość (hyperthreading), możesz zwiększyć stabilność "
"Amaroka poprzez użycie opcji jądra Linuksa \"NOHT\" lub wyłączenie "
"<i>HyperThreading</i> w BIOSie.</p><p>Więcej informacji można znaleźć w "
"pliku README.</p>"

#: app.cpp:633 app.cpp:1074 app.cpp:1093 playlistbrowser.cpp:171
#: playlistbrowseritem.cpp:858
@@ -1081,9 +1073,9 @@ msgid ""
"_n: Artist\n"
"All %n Artists"
msgstr ""
"Wykonawca \n"
"_n:Wykonawca\n"
"Wszyscy %n wykonawcy\n"
"Wszystkich %n wykonawców "
"Wszystkich %n wykonawców"

#: collectionbrowser.cpp:2909
#, c-format
@@ -4596,19 +4588,19 @@ msgid "The host is unknown for the URL: <i>%1</i>"
msgstr "Nieznany komputer dla adresu URL: <i>%1</i>"

#: engine/xine/xine-engine.cpp:1015
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The device name you specified seems invalid.<br>%1"
msgstr "Podana nazwa urządzenia wygląda na nieprawidłową."
msgstr "Podana nazwa urządzenia wygląda na nieprawidłową.<br>%1"

#: engine/xine/xine-engine.cpp:1017
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "The network appears unreachable.<br>%1"
msgstr "Sieć wydaje się być nieosiągalna."
msgstr "Sieć wydaje się być nieosiągalna.<br>%1"

#: engine/xine/xine-engine.cpp:1019
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "Audio output unavailable; the device is busy.<br>%1"
msgstr "Wyjście dźwięku jest niedostępne. Urządzenie jest zajęte."
msgstr "Wyjście dźwięku jest niedostępne. Urządzenie jest zajęte.<br>%1"

#: engine/xine/xine-engine.cpp:1021
msgid "The connection was refused for the URL: <i>%1</i>"
@@ -4627,9 +4619,9 @@ msgid "The source cannot be read for the URL: <i>%1</i>"
msgstr "Nie można odczytać źródła dla adresu URL: <i>%1</i>"

#: engine/xine/xine-engine.cpp:1029
#, fuzzy, c-format
#, c-format
msgid "A problem occurred while loading a library or decoder.<br>%1"
msgstr "Wystąpił problem podczas wczytywania biblioteki lub dekodera."
msgstr "Wystąpił problem podczas wczytywania biblioteki lub dekodera.<br>%1"

#: engine/xine/xine-engine.cpp:1032
msgid "General Warning"
@@ -5284,9 +5276,8 @@ msgid "HCI nut"
msgstr ""

#: main.cpp:62
#, fuzzy
msgid "Developer (kb9vqf)"
msgstr "Programista (sebr)"
msgstr "Programista (kb9vqf)"

#: main.cpp:65
msgid "Analyzers, patches, shoutcast"
@@ -6558,17 +6549,15 @@ msgid "Devices"
msgstr "Urządzenia"

#: mediumpluginmanager.cpp:170
#, fuzzy
msgid ""
"No new media devices were found. If you feel this is an\n"
"error, ensure that the DBUS and either TDEHW or HAL daemon are running\n"
"and TDE was built with support for them."
msgstr ""
"Nie znaleziono żadnych nowych urządzeń mediów. Jeśli uważasz, że\n"
"jest to błąd, upewnij się, że demony DBUS i HAL są uruchomione i TDE\n"
"zostało zbudowane z ich obsługą. Możesz to sprawdzić\n"
"uruchamiając\n"
" \"dcop kded mediamanager fullList\" w oknie Konsoli."
"jest to błąd, upewnij się, że demony DBUS i albo TDEHW albo HAL są "
"uruchomione i TDE\n"
"zostało zbudowane z ich obsługą."

#: mediumpluginmanager.cpp:235
msgid ""
@@ -6920,11 +6909,12 @@ msgid "Artist-Title|Album|Length"
msgstr "Wykonawca-Tytuł|Album|Długość"

#: playerwindow.cpp:254
#, fuzzy
msgid ""
"Please report this message to trinity-devel@lists.pearsoncomputing.net, "
"thanks!"
msgstr "Proszę wysłać ten komunikat na adres amarok@kde.org, dziękujemy!"
msgstr ""
"Proszę wysłać ten komunikat na adres trinity-devel@"
"lists.pearsoncomputing.net, dziękujemy!"

#: playerwindow.cpp:338
msgid "Welcome to Amarok"
@@ -7290,9 +7280,8 @@ msgid "Neighbor Radio"
msgstr "Radio sąsiedzkie"

#: playlistbrowser.cpp:570
#, fuzzy
msgid "Recommended Radio"
msgstr "Polecane radio %1"
msgstr "Polecane radio"

#: playlistbrowser.cpp:576 playlistwindow.cpp:180 playlistwindow.cpp:187
msgid "Personal Radio"
@@ -7619,9 +7608,8 @@ msgid "Location"
msgstr "Lokalizacja"

#: playlistbrowseritem.cpp:881
#, fuzzy
msgid "Load and &Play"
msgstr "Wczytywanie listy odtwarzania"
msgstr "Wczytaj i odtwórz"

#: playlistbrowseritem.cpp:891 playlistbrowseritem.cpp:3413
msgid "&Synchronize to Media Device"
@@ -9129,13 +9117,13 @@ msgid "You can assign ratings to tracks manually, from 1 to 5 stars."
msgstr "Możesz przypisać notowania do utworów ręcznie, od 1 do 5 gwiazdek."

#: Options1.ui:395
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid ""
"You need the moodbar package installed from your distro repositories to "
"enable the moodbar feature."
msgstr ""
"Potrzebujesz zainstalowanej paczki <a href='http://community.kde.org/Amarok/"
"Archives/Moodbar'>moodbar</a> aby włączyć pasek nastroju w przyszłości."
"Potrzebujesz zainstalowanej paczki moodbar aby włączyć pasek nastroju w "
"przyszłości."

#: Options1.ui:432
#, no-c-format
@@ -10285,16 +10273,15 @@ msgid "Set this to the style dir you want to use."
msgstr "Tutaj ustaw katalog stylu, który ma zostać użyty jako motyw."

#: amarokcore/amarok.kcfg:220
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid "Whether Menubar is shown"
msgstr "Czy pokazywać okładkę albumu"
msgstr "Czy pokazywać pasek menu"

#: amarokcore/amarok.kcfg:221
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid "If set, Amarok displays a menubar on top of the application."
msgstr ""
"Jeśli jest zaznaczone, Amarok wykorzystuje na liście odtwarzania swoje "
"własne kolory."
"Jeśli jest zaznaczone, Amarok wyświetla pasek menu na górze okna aplikacji."

#: amarokcore/amarok.kcfg:225
#, no-c-format
@@ -11743,7 +11730,7 @@ msgstr ""
"nowych plików i automatycznie dodawać je do kolekcji.</p>"

#: firstrunwizard.ui:162
#, fuzzy, no-c-format
#, no-c-format
msgid ""
"Amarok uses a database to store information about your music. If you are not "
"sure which to use, press Next.\n"
@@ -11762,10 +11749,11 @@ msgstr ""
"<p><b>MySQL</b> lub <b>PostgreSQL</b> są szybsze niż <b>sqlite</b>, ale "
"wymagają dodatkowych ustawień.</p>\n"
"<ul>\n"
"<li><a href=\"http://community.kde.org/Amarok/Archives/MySQL_HowTo"
"\">Instrukcje do konfigurowania MySQL</a>.</li>\n"
"<li><a href=\"http://community.kde.org/Amarok/Archives/Postgresql_HowTo"
"\">Instrukcje do konfigurowania PostgreSQL</a>.</li>\n"
"<li><a href=\"https://community.kde.org/Amarok/Archives/Amarok_1.4/"
"User_Guide/MySQL_HowTo\">Instrukcje do konfigurowania MySQL</a>.</li>\n"
"<li><a href=\"https://community.kde.org/Amarok/Archives/Amarok_1.4/"
"User_Guide/PostgreSQLHowTo\">Instrukcje do konfigurowania "
"PostgreSQL</a>.</li>\n"
"</ul>"

#: firstrunwizard.ui:207

Loading…
Cancel
Save