Преглед на файлове

Move libltdl to external repository

pull/1/head
Timothy Pearson преди 9 години
родител
ревизия
4eed7fe500
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      .gitmodules
  2. +1
    -0
      libltdl

+ 3
- 0
.gitmodules Целия файл

@ -4,3 +4,6 @@
[submodule "cmake"]
path = cmake
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake
[submodule "libltdl"]
path = libltdl
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/libltdl

+ 1
- 0
libltdl

@ -0,0 +1 @@
Subproject commit 6d6796c294ca6e9b7f83c295217817c4bf486031

Зареждане…
Отказ
Запис