Преглед на файлове

Reset submodule main/dependencies/arts/cmake to latest HEAD

pull/1/head
Timothy Pearson преди 4 години
родител
ревизия
9600c588ee
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 416e4baaa96058a323968657ee51d5eb0ff0c5c6
Subproject commit 0e0f4e9be4ce481304f4a9e7b0069af157425d74

Зареждане…
Отказ
Запис