Преглед на файлове

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
pull/1/head
Fabio Rossi преди 1 година
родител
ревизия
ad1a487481
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      CMakeLists.txt

+ 1
- 1
CMakeLists.txt Целия файл

@@ -286,7 +286,7 @@ add_definitions(
-DHAVE_CONFIG_H
)

set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )


##### project subdirectories ####################


Зареждане…
Отказ
Запис