Procházet zdrojové kódy

Avoid overriding user linker flags (LDFLAGS) for modules and shared libs

Signed-off-by: Fabio Rossi <rossi.f@inwind.it>
Fabio Rossi před 3 měsíci
rodič
revize
ad1a487481
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      CMakeLists.txt

+ 1
- 1
CMakeLists.txt Zobrazit soubor

@@ -286,7 +286,7 @@ add_definitions(
286 286
   -DHAVE_CONFIG_H
287 287
 )
288 288
 
289
-set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )
289
+set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
290 290
 
291 291
 
292 292
 ##### project subdirectories ####################

Loading…
Zrušit
Uložit