Преглед на файлове

Rename KApplication to TDEApplication to avoid conflicts with KDE4

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 7 години
родител
ревизия
b67e69412a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      qtmcop/qiomanager.h

+ 1
- 1
qtmcop/qiomanager.h Целия файл

@@ -47,7 +47,7 @@ class QTimeWatch;
* usual way to set it up is:
*
* <pre>
* KApplication app(argc, argv); // as usual
* TDEApplication app(argc, argv); // as usual
*
* Arts::QIOManager qiomanager;
* Arts::Dispatcher dispatcher(&qiomanager);


Зареждане…
Отказ
Запис