aRts audio server
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

10 wiersze
307 B

  1. [submodule "admin"]
  2. path = admin
  3. url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
  4. [submodule "cmake"]
  5. path = cmake
  6. url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake
  7. [submodule "libltdl"]
  8. path = libltdl
  9. url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/libltdl