aRts audio server
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

29 wiersze
630 B

#################################################
#
# (C) 2010 Serghei Amelian
# serghei (DOT) amelian (AT) gmail.com
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
include_directories(
${CMAKE_BINARY_DIR}
${CMAKE_BINARY_DIR}/flow
${CMAKE_BINARY_DIR}/mcop
${CMAKE_SOURCE_DIR}/flow
${CMAKE_SOURCE_DIR}/mcop
${GLIB2_INCLUDE_DIRS}
)
##### mcop_mt (shared lib ) #####################
tde_add_library( mcop_mt SHARED
SOURCES threads_posix.cpp
VERSION 1.0.0
LINK artsflow-shared pthread
DESTINATION ${LIB_INSTALL_DIR}
)