aRts audio server
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

3 regels
101 B

Language=C++
Library=libx11globalcomm.la
Interface=Arts::Object,Arts::GlobalComm,Arts::X11GlobalComm