aRts audio server
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

3 wiersze
101 B

Language=C++
Library=libx11globalcomm.la
Interface=Arts::Object,Arts::GlobalComm,Arts::X11GlobalComm