aRts audio server
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
101B

  1. Language=C++
  2. Library=libx11globalcomm.la
  3. Interface=Arts::Object,Arts::GlobalComm,Arts::X11GlobalComm