aRts audio server
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Michele Calgaro 00d4f92b71
Renaming of files in preparation for code style tools.
1 miesiąc temu
..
X11GlobalComm.mcopclass Copy of aRts for Trinity modifications 11 lat temu
x11globalcomm.idl Updated obsolete GPL license addresses to current GPL address 11 lat temu
x11globalcomm_impl.cpp Renaming of files in preparation for code style tools. 1 miesiąc temu