Преглед на файлове

Fix bibletime FTBFS on armel

git-svn-id: svn://anonsvn.kde.org/home/kde/branches/trinity/applications/bibletime@1259765 283d02a7-25f6-0310-bc7c-ecb5cbfe19da
tags/v3.5.13^0
tpearson преди 8 години
родител
ревизия
9c16e94984
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      bibletime/backend/cswordbiblemoduleinfo.cpp
  2. +1
    -1
      bibletime/backend/cswordversekey.cpp

+ 1
- 1
bibletime/backend/cswordbiblemoduleinfo.cpp Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
*
**********/

#include "config.h"

//BibleTime includes
#include "cswordbiblemoduleinfo.h"


+ 1
- 1
bibletime/backend/cswordversekey.cpp Целия файл

@@ -7,7 +7,7 @@
*
**********/

#include "config.h"

//BibleTime includes
#include "cswordversekey.h"


Loading…
Отказ
Запис