Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/bibletime/cmake to latest HEAD

master
родител
ревизия
d45a9ced45
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit edad8a20b944d45f366acc15b2cd4d291ce3a5dd
Subproject commit e5692c8bdbde55e425a1ec60601680d1114b909d

Loading…
Отказ
Запис