2 Ревизии (62f474f24066f1400ff57947480d012be1652c68)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  tpearson 62f474f240 Initial TQt conversion преди 10 години
  tpearson fa949b6b7f Added initial Trinity version of BibleTime преди 10 години