Bibletime – a bible study tool
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 
TDE Gitea a6537b5d12 Reset submodule main/applications/bibletime/cmake to latest HEAD před 4 měsíci
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/bibletime/admin to latest HEAD před 1 rokem
bibletime Removed explicit usage of the 'register' keyword. před 6 měsíci
cmake @ 6574bc5ae9 Reset submodule main/applications/bibletime/cmake to latest HEAD před 4 měsíci
docs Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
translations Translated using Weblate (Slovak) před 5 měsíci
.gitmodules Switch all submodules to https. před 8 měsíci
BibleTime.tdevelop Bring most mimetypes in line with XDG specifications. The following are not fully verified in source as of this commit due to ubiquity: html, empty, info, make, man, misc, source, unknown před 5 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
ChangeLog Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 před 7 roky
INSTALL Update HTML install path references. před 8 roky
INSTALL.in Update HTML install path references. před 8 roky
LICENSE Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
Makefile.am Add CMakeL10n rules. před 1 rokem
Makefile.cvs Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
README Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
README.in Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
aclocal.m4 Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
autogen.sh Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
bibletime.desktop Fix ServiceTypes, ExcludeServiceTypes, and DocPath desktop file entries to match XDG specifications před 5 roky
bibletime.desktop.in Fixed wrong DocPath strings. This relates to bug 2319. před 5 roky
bibletime.lsm.in Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
bibletime.m4 Convert remaining references to kde3 (e.g. in paths) to trinity před 9 roky
bibletime.spec Update HTML install path references. před 8 roky
bibletime.spec.in Update HTML install path references. před 8 roky
clucene.m4 Fix sword and clucene detection před 7 roky
config.h.in Added initial Trinity version of BibleTime před 10 roky
configure.in.in qt -> tqt conversion: před 1 rokem
sword.m4 Fix sword library detection on multiarch systems před 4 roky

README

In this file:
-------------
* General introduction
* Requirements
* Documentation

General introduction:
--------------------
This is BibleTime 1.6.6.0. BibleTime is a Bible study application based on KDE Trinity 3.5.12 or later.

Please report any bugs your find to info@bibletime.info or use the links on our webpage at
http://www.bibletime.info. Please do not hesitate to send suggestions or criticism to info@bibletime.info.

Read the file INSTALL how to install and compile this version of BibleTime. There's also a SPEC file
to create RPMs, it's called bibletime.spec.

For a list of the contributors to BibleTime read the "About BibleTime" pages available in the
"Help" menu of BibleTime.

This README file contains some useful instructions and tips how to use BibleTime.
Please read the handbook, too. It contains many instructions about the usage and
installation of BibleTime.

Requirements:
-------------
See file INSTALL for detailed installation instructions.

Documentation:
--------------
You can find information about BibleTime, the installation and its usage in the following places:
o http://www.bibletime.info/
o The BibleTime handbook available in the Help menu of the BibleTime application
o There's a Bible study tutorial in the help menu

May God, our Lord use BibleTime for his glory,
The BibleTime developers, info@bibletime.info