TDEConfig settings backend for libcompizconfig
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12 lines
188B

  1. AUTOMAKE_OPTIONS = foreign 1.5 dist-bzip2
  2. DISTCLEANFILES = inst-apps
  3. MAINTAINERCLEANFILES = subdirs configure.in acinclude.m4 SUBDIRS
  4. include admin/deps.am
  5. include admin/Doxyfile.am