Original DBUS bindings for TQt
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
 
 

89 rindas
2.4 KiB

#################################################
#
# (C) 2010-2011 Serghei Amelian
# serghei (DOT) amelian (AT) gmail.com
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
project( dbus-tqt-1 )
set( VERSION R14.1.0 )
##### cmake setup ###############################
cmake_minimum_required( VERSION 2.8.12 )
include( FindPkgConfig )
include( CheckCXXSourceCompiles )
include( CheckSymbolExists )
set( CMAKE_MODULE_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/modules" )
include( TDEMacros )
include( ConfigureChecks.cmake )
##### install paths setup #######################
tde_setup_install_path( EXEC_INSTALL_PREFIX "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}" )
tde_setup_install_path( LIB_INSTALL_DIR "${EXEC_INSTALL_PREFIX}/lib${LIB_SUFFIX}" )
tde_setup_install_path( INCLUDE_INSTALL_DIR "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/include" )
tde_setup_install_path( PKGCONFIG_INSTALL_DIR "${LIB_INSTALL_DIR}/pkgconfig" )
##### install headers ###########################
install( FILES
dbus-qt.h message.h connection.h server.h
DESTINATION ${INCLUDE_INSTALL_DIR}/dbus-1.0/dbus )
##### write pkgconfig file ######################
string( REGEX REPLACE "^${CMAKE_INSTALL_PREFIX}" "\${prefix}" PC_EXEC_PREFIX ${EXEC_INSTALL_PREFIX} )
string( REGEX REPLACE "^${CMAKE_INSTALL_PREFIX}" "\${prefix}" PC_INCLUDE_DIR ${INCLUDE_INSTALL_DIR} )
string( REGEX REPLACE "^${CMAKE_INSTALL_PREFIX}" "\${prefix}" PC_LIB_DIR ${LIB_INSTALL_DIR} )
foreach( _lib ${PROJECT_NAME} ${DBUS_LIBRARIES} )
set( PC_LIBRARIES "${PC_LIBRARIES} -l${_lib}" )
endforeach( )
configure_file( dbus-tqt.pc.cmake dbus-tqt.pc @ONLY )
install( FILES ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/dbus-tqt.pc DESTINATION ${PKGCONFIG_INSTALL_DIR} )
##### build setup ###############################
set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -include tqt.h" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "${CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS} -Wl,--no-undefined" )
add_definitions(
-DTQT_THREAD_SUPPORT
${TQT_CFLAGS_OTHER}
)
include_directories(
${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}
${TQT_INCLUDE_DIRS}
${DBUS_INCLUDE_DIRS}
)
link_directories(
${TQT_LIBRARY_DIRS}
)
##### dbus-tqt-1 (shared) #########################
tde_add_library( dbus-tqt-1 SHARED AUTOMOC
SOURCES
dbus-qthread.cpp message.cpp connection.cpp
integrator.cpp server.cpp
VERSION 0.0.0
LINK ${TQT_LIBRARIES} ${DBUS_LIBRARIES}
DESTINATION ${LIB_INSTALL_DIR}
)