Преглед на файлове

Fix the path for installing GTK3 libraries.

Second attempt because GTK3_LIBDIR already contains GTK3_PREFIX.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
master
Slávek Banko преди 1 година
родител
ревизия
490572625b
Подписан от: SlavekB <slavek.banko@axis.cz> GPG ключ ID: 608F5293A04BE668
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      tdegtk/Makefile.am

+ 1
- 1
tdegtk/Makefile.am Целия файл

@@ -36,7 +36,7 @@ source_c = \
$(srcdir)/tdegtk-baseengine.cpp \
$(srcdir)/tdegtk-theme.cpp

enginedir = $(GTK3_PREFIX)/$(GTK3_LIBDIR)/gtk-3.0/$(GTK3_VERSION)/theming-engines
enginedir = $(GTK3_LIBDIR)/gtk-3.0/$(GTK3_VERSION)/theming-engines
engine_LTLIBRARIES = libtdegtk.la

libtdegtk_la_SOURCES = $(source_h) $(source_c)


Зареждане…
Отказ
Запис