Przeglądaj źródła

Fix the path for installing GTK3 libraries.

Second attempt because GTK3_LIBDIR already contains GTK3_PREFIX.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
master
Slávek Banko 4 miesięcy temu
rodzic
commit
490572625b
Podpisane przez: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz> ID klucza GPG: 608F5293A04BE668
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      tdegtk/Makefile.am

+ 1
- 1
tdegtk/Makefile.am Wyświetl plik

@@ -36,7 +36,7 @@ source_c = \
36 36
 	$(srcdir)/tdegtk-baseengine.cpp \
37 37
 	$(srcdir)/tdegtk-theme.cpp
38 38
 
39
-enginedir = $(GTK3_PREFIX)/$(GTK3_LIBDIR)/gtk-3.0/$(GTK3_VERSION)/theming-engines
39
+enginedir = $(GTK3_LIBDIR)/gtk-3.0/$(GTK3_VERSION)/theming-engines
40 40
 engine_LTLIBRARIES = libtdegtk.la
41 41
 
42 42
 libtdegtk_la_SOURCES = $(source_h) $(source_c)

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz