Преглед на файлове

Added common directories

r14.0.x
Timothy Pearson преди 8 години
родител
ревизия
7665959f2b
променени са 3 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
 1. +6
  -0
    .gitmodules
 2. +1
  -0
    admin
 3. +1
  -0
    cmake

+ 6
- 0
.gitmodules Целия файл

@ -0,0 +1,6 @@
[submodule "admin"]
path = admin
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-admin
[submodule "cmake"]
path = cmake
url = http://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake

+ 1
- 0
admin

@ -0,0 +1 @@
Subproject commit efdff81cd246d0737ecb1a82ef6fd588c0a6bc08

+ 1
- 0
cmake

@ -0,0 +1 @@
Subproject commit f1cea7f894713183e061fa6d2b69b05889a90a03

Зареждане…
Отказ
Запис