Theme engine using TQt for GTK+ 3.x
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
TDE Gitea b0df09f769 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD před 1 měsícem
admin @ ae96f3ea48 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/admin to latest HEAD před 2 měsíci
cmake @ 63b5532a29 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD před 1 měsícem
po Remove autogenerated files před 8 roky
rc Fix rc installation directory před 7 roky
tdegtk Removed explicit usage of the 'register' keyword. před 7 měsíci
tests LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module před 2 roky
.gitmodules Switch all submodules to https. před 9 měsíci
AUTHORS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! před 8 roky
COPYING Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! před 8 roky
ChangeLog Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! před 8 roky
INSTALL Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! před 8 roky
Makefile.am Migrate to TDE build system and fix crashes před 7 roky
NEWS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! před 8 roky
README Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! před 8 roky
autogen.sh Split user css information and main engine css control files před 7 roky
config.h.in Migrate to TDE build system and fix crashes před 7 roky
configure.in.in Fix the path for installing GTK3 libraries. před 1 rokem

README