Theme engine using TQt for GTK+ 3.x
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
TDE Gitea 75b634c2a0 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 4 dni temu
admin @ 80eb8bffc7 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/admin to latest HEAD 4 dni temu
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 4 dni temu
po Remove autogenerated files 8 lat temu
rc Fix rc installation directory 7 lat temu
tdegtk Removed explicit usage of the 'register' keyword. 7 miesięcy temu
tests LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 2 lat temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 9 miesięcy temu
AUTHORS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 lat temu
COPYING Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 lat temu
ChangeLog Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 lat temu
INSTALL Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 lat temu
Makefile.am Migrate to TDE build system and fix crashes 7 lat temu
NEWS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 lat temu
README Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 lat temu
autogen.sh Split user css information and main engine css control files 7 lat temu
config.h.in Migrate to TDE build system and fix crashes 7 lat temu
configure.in.in Fix the path for installing GTK3 libraries. 1 rok temu

README