Theme engine using TQt for GTK+ 3.x
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Michele Calgaro 42e3181d2d
Removed explicit usage of the 'register' keyword.
3 tygodni temu
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/admin to latest HEAD 1 rok temu
cmake @ 8668335711 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 2 miesięcy temu
po Remove autogenerated files 7 lat temu
rc Fix rc installation directory 7 lat temu
tdegtk Removed explicit usage of the 'register' keyword. 3 tygodni temu
tests LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 rok temu
.gitmodules Switch all submodules to https. 2 miesięcy temu
AUTHORS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 lat temu
COPYING Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 lat temu
ChangeLog Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 lat temu
INSTALL Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 lat temu
Makefile.am Migrate to TDE build system and fix crashes 7 lat temu
NEWS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 lat temu
README Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 lat temu
autogen.sh Split user css information and main engine css control files 7 lat temu
config.h.in Migrate to TDE build system and fix crashes 7 lat temu
configure.in.in Fix the path for installing GTK3 libraries. 1 rok temu

README