Theme engine using TQt for GTK+ 3.x
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Michele Calgaro 42e3181d2d
Removed explicit usage of the 'register' keyword.
4 veckor sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/admin to latest HEAD 1 år sedan
cmake @ 8668335711 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 2 månader sedan
po Remove autogenerated files 7 år sedan
rc Fix rc installation directory 7 år sedan
tdegtk Removed explicit usage of the 'register' keyword. 4 veckor sedan
tests LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 1 år sedan
.gitmodules Switch all submodules to https. 2 månader sedan
AUTHORS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 år sedan
COPYING Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 år sedan
ChangeLog Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 år sedan
INSTALL Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 år sedan
Makefile.am Migrate to TDE build system and fix crashes 7 år sedan
NEWS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 år sedan
README Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 7 år sedan
autogen.sh Split user css information and main engine css control files 7 år sedan
config.h.in Migrate to TDE build system and fix crashes 7 år sedan
configure.in.in Fix the path for installing GTK3 libraries. 1 år sedan

README