Theme engine using TQt for GTK+ 3.x
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea a59974b496 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 1 månad sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/admin to latest HEAD 4 månader sedan
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 1 månad sedan
po Remove autogenerated files 6 år sedan
rc Fix rc installation directory 6 år sedan
tdegtk Fix the path for installing GTK3 libraries. Second attempt because GTK3_LIBDIR already contains GTK3_PREFIX. 4 månader sedan
tests LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 10 månader sedan
.gitmodules Added common directories 6 år sedan
AUTHORS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 6 år sedan
COPYING Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 6 år sedan
ChangeLog Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 6 år sedan
INSTALL Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 6 år sedan
Makefile.am Migrate to TDE build system and fix crashes 6 år sedan
NEWS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 6 år sedan
README Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 6 år sedan
autogen.sh Split user css information and main engine css control files 6 år sedan
config.h.in Migrate to TDE build system and fix crashes 6 år sedan
configure.in.in Fix the path for installing GTK3 libraries. 4 månader sedan

README