Theme engine using TQt for GTK+ 3.x
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
TDE Gitea 75b634c2a0 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 1 vecka sedan
admin @ 80eb8bffc7 Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/admin to latest HEAD 1 vecka sedan
cmake @ 0459cbaf3e Reset submodule main/applications/gtk3-tqt-engine/cmake to latest HEAD 1 vecka sedan
po Remove autogenerated files 8 år sedan
rc Fix rc installation directory 7 år sedan
tdegtk Removed explicit usage of the 'register' keyword. 8 månader sedan
tests LIB_QT -> LIB_TQT conversion to align to updated admin module 2 år sedan
.gitmodules Switch all submodules to https. 9 månader sedan
AUTHORS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 år sedan
COPYING Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 år sedan
ChangeLog Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 år sedan
INSTALL Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 år sedan
Makefile.am Migrate to TDE build system and fix crashes 7 år sedan
NEWS Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 år sedan
README Initial import of renamed Unico engine, ready for hacking! 8 år sedan
autogen.sh Split user css information and main engine css control files 8 år sedan
config.h.in Migrate to TDE build system and fix crashes 7 år sedan
configure.in.in Fix the path for installing GTK3 libraries. 1 år sedan

README