Преглед на файлове

Add CMakeL10n rules.

Create translation template.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
master
Slávek Banko преди 1 година
родител
ревизия
4d373b0fd4
Signed by: SlavekB <slavek.banko@axis.cz> GPG Key ID: 608F5293A04BE668
променени са 2 файла, в които са добавени 1630 реда и са изтрити 0 реда
  1. +23
    -0
      CMakeL10n.txt
  2. +1607
    -0
      po/kbfxconfigapp.pot

+ 23
- 0
CMakeL10n.txt Целия файл

@@ -0,0 +1,23 @@
#################################################
#
# (C) 2018 Slávek Banko
# slavek.banko (AT) axis.cz
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################

cmake_minimum_required( VERSION 2.8 )


##### include our cmake modules #################

set( CMAKE_MODULE_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake/modules" )
include( TDEL10n )


##### create translation templates ##############

tde_l10n_create_template( "kbfxconfigapp" )

+ 1607
- 0
po/kbfxconfigapp.pot
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис