KBFX – an alternative to T-Menu
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

63 wiersze
1.4 KiB

#################################################
#
# (C) 2011 Timothy Pearson
# kb9vqf (AT) pearsoncomputing.net
#
# Improvements and feedback are welcome
#
# This file is released under GPL >= 2
#
#################################################
# required stuff
tde_setup_architecture_flags( )
include(TestBigEndian)
test_big_endian(WORDS_BIGENDIAN)
tde_setup_largefiles( )
find_package( TQt )
find_package( TDE )
##### check for gcc visibility support #########
if( WITH_GCC_VISIBILITY )
tde_setup_gcc_visibility( )
endif( )
check_type_size( "int" SIZEOF_INT BUILTIN_TYPES_ONLY )
check_type_size( "long" SIZEOF_LONG BUILTIN_TYPES_ONLY )
check_include_file( stdint.h HAVE_STDINT_H )
check_include_file( systems.h HAVE_SYSTEMS_H )
check_include_file( linux/inotify.h HAVE_INOTIFY )
check_function_exists( statvfs HAVE_STATVFS )
#### Find strigi if needed #######################
IF (USE_STRIGI)
FIND_PACKAGE(Strigi REQUIRED)
INCLUDE_DIRECTORIES(${STRIGI_INCLUDE_DIR})
MESSAGE(STATUS "Strigi support is: ON!")
ELSE (USE_STRIGI)
MESSAGE(STATUS "Strigi support is: OFF!")
ENDIF (USE_STRIGI)
#### Find menudrake if needed #####################
FIND_PROGRAM(HAVE_MANDRAKE menudrake)
IF (HAVE_MANDRAKE AND USE_MENUDRAKE)
SET(MANDRAKE "1")
MESSAGE(STATUS "Will use 'menudrake' instead of 'kmenuedit'!")
ELSE (HAVE_MANDRAKE AND USE_MENUDRAKE)
SET(MANDRAKE "")
MESSAGE(STATUS "Will use 'kmenuedit'!")
ENDIF (HAVE_MANDRAKE AND USE_MENUDRAKE)