KBFX – an alternative to T-Menu
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
 
 
 
 
 
Slávek Banko a66e090099 Fix FTBFS on parallel build 4 роки тому
..
CMakeLists.txt Fix FTBFS on parallel build 4 роки тому
kbfxbutton.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxbutton.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasabstractitem.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasabstractitem.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasgroup.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasgroup.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasgroupview.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasgroupview.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasitem.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasitem.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasitem_events.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasitem_events.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasitemwrapper.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasitemwrapper.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasrtti.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasstack.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasstack.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasstackdata.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasview.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmacanvasview.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmaindexitem.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmaindexitem.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmaindexview.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxplasmaindexview.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxsignal.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinx.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinx.desktop Fix ServiceTypes, ExcludeServiceTypes, and DocPath desktop file entries to match XDG specifications 6 роки тому
kbfxspinx.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxmenu.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxmenu.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxpopup.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxpopup.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxscrollbar.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxscrollbar.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxtoolbar.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxtoolbar.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxtoolbutton.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxtoolbutton.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxtop.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxtop.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxview.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxspinxview.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxtooltip.cpp Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому
kbfxtooltip.h Updated kbfx.org to kbfx.net to point to the correct website address. 7 роки тому