KBiff – mail notification utility
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

123
  1. [submodule "cmake"]
  2. path = cmake
  3. url = https://system@scm.trinitydesktop.org/scm/git/tde-common-cmake