Преглед на файлове

Change from TQFont::defaultFont to TQApplication::font

The definition of -UTQT_NO_COMPAT is no longer needed.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/1/head
Slávek Banko преди 1 година
родител
ревизия
e41bb0490d
Подписан от: SlavekB <slavek.banko@axis.cz> GPG ключ ID: 608F5293A04BE668
променени са 2 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +1
    -1
      CMakeLists.txt
  2. +1
    -1
      kbiff/setupdlg.cpp

+ 1
- 1
CMakeLists.txt Целия файл

@@ -65,7 +65,7 @@ include( ConfigureChecks.cmake )

###### global compiler settings

add_definitions( -DHAVE_CONFIG_H -UTQT_NO_COMPAT )
add_definitions( -DHAVE_CONFIG_H )

set( CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${TQT_CXX_FLAGS}" )
set( CMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS "-Wl,--no-undefined" )


+ 1
- 1
kbiff/setupdlg.cpp Целия файл

@@ -1932,7 +1932,7 @@ KBiffAboutTab::KBiffAboutTab(TQWidget *parent_)
pixmap_label->setPixmap(logo_pixmap);

// we want a bigger logo
TQFont logo_font = TQFont::defaultFont();
TQFont logo_font = TQApplication::font();
logo_font.setPointSize(logo_font.pointSize() * 1.5);
logo_font.setBold(true);Зареждане…
Отказ
Запис