KBiff – mail notification utility
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

469 lines
11KB

 1. # Czech messages for kbiff.
 2. # Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
 3. # Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>, 2000.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: kbiff\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2000-08-07 13:25 CET\n"
 10. "Last-Translator: Lukáš Tinkl <lukas@kde.org>\n"
 11. "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
 12. "Language: cs\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #: _translatorinfo:1
 17. msgid ""
 18. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 19. "Your names"
 20. msgstr ""
 21. #: _translatorinfo:2
 22. msgid ""
 23. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 24. "Your emails"
 25. msgstr ""
 26. #: kbiff.cpp:730
 27. msgid "&UnDock"
 28. msgstr "&Vypnout pohlcení"
 29. #: kbiff.cpp:732
 30. msgid "&Dock"
 31. msgstr "&Pohltit"
 32. #: kbiff.cpp:733
 33. msgid "&Setup..."
 34. msgstr "Na&stavení..."
 35. #: kbiff.cpp:735
 36. msgid "&Help..."
 37. msgstr "&Nápověda..."
 38. #: kbiff.cpp:739
 39. msgid "&Check Mail Now"
 40. msgstr "&Zkontrolovat poštu teď"
 41. #: kbiff.cpp:741
 42. msgid "&Read Mail Now"
 43. msgstr "Přečíst p&oštu teď"
 44. #: kbiff.cpp:747
 45. msgid "&Stop"
 46. msgstr "Z&astavit"
 47. #: kbiff.cpp:988
 48. #, c-format
 49. msgid "Invalid Login to %1"
 50. msgstr ""
 51. #: kbiff.cpp:990
 52. msgid ""
 53. "I was not able to login to the remote server.\n"
 54. "This means that either the server is down or you have entered an incorrect "
 55. "username or password.\n"
 56. "Please make sure that you have entered the correct settings."
 57. msgstr ""
 58. #: main.cpp:12
 59. msgid "Full featured mail notification utility."
 60. msgstr "Utilitka na oznamování příchozí pošty."
 61. #: main.cpp:16
 62. msgid "Run in secure mode"
 63. msgstr "Spouštět v bezpečném módu"
 64. #: main.cpp:17
 65. msgid "Use 'profile'"
 66. msgstr "Použít profil"
 67. #: main.cpp:23
 68. msgid "KBiff"
 69. msgstr "KBiff"
 70. #: notify.cpp:28 notify.cpp:34
 71. msgid "You have new mail!"
 72. msgstr "Máte novou poštu!"
 73. #: notify.cpp:40 notify.cpp:87
 74. #, c-format
 75. msgid "New Messages: %1"
 76. msgstr "Nových zpráv: %1"
 77. #: notify.cpp:43
 78. #, c-format
 79. msgid "Mailbox: %1"
 80. msgstr "Poštovní schránka: %1"
 81. #: notify.cpp:49
 82. msgid "Mailer"
 83. msgstr "Poštovní program"
 84. #: setupdlg.cpp:80
 85. msgid "KBiff Setup"
 86. msgstr "Nastavení programu KBiff"
 87. #: setupdlg.cpp:83
 88. msgid "Profile"
 89. msgstr "Profil"
 90. #: setupdlg.cpp:90
 91. msgid ""
 92. "This is a list of all of the KBiff <b>profiles</b><p>A profile is a logical "
 93. "grouping of settings for either one mailbox or several mailboxes. Each "
 94. "profile gets one icon and one new mail sound and one... well, everything"
 95. msgstr ""
 96. "Toto je seznam <b>profilů</b> KBiffu<p>Profil je logické seskupení nastavení "
 97. "pro jednu či více poštovních schránek. Každý profil má svou vlastní ikonu, "
 98. "vlastní zvuk, vlastní ... no prostě všechno."
 99. #: setupdlg.cpp:97
 100. msgid "&New..."
 101. msgstr "&Nový..."
 102. #: setupdlg.cpp:99
 103. msgid "Create a new profile"
 104. msgstr "Vytvořit nový profil"
 105. #: setupdlg.cpp:104
 106. msgid "&Rename..."
 107. msgstr "&Přejmenovat..."
 108. #: setupdlg.cpp:106
 109. msgid "Rename the current profile"
 110. msgstr "Přejmenovat současný profil"
 111. #: setupdlg.cpp:113
 112. msgid "Delete the current profile"
 113. msgstr "Smazat současný profil"
 114. #: setupdlg.cpp:132
 115. msgid "General"
 116. msgstr "Všeobecné"
 117. #: setupdlg.cpp:133
 118. msgid "New Mail"
 119. msgstr "Nová zpráva"
 120. #: setupdlg.cpp:134 status.cpp:33
 121. msgid "Mailbox"
 122. msgstr "Poštovní schránka"
 123. #: setupdlg.cpp:402
 124. msgid "New Profile"
 125. msgstr "Nový profil"
 126. #: setupdlg.cpp:434
 127. #, c-format
 128. msgid "Rename Profile: %1"
 129. msgstr "Přejmenovat profil: %1"
 130. #: setupdlg.cpp:474
 131. #, c-format
 132. msgid "Delete Profile: %1"
 133. msgstr "Smazat profil: %1"
 134. #: setupdlg.cpp:475
 135. msgid "Are you sure you wish to delete this profile?\n"
 136. msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento profil?\n"
 137. #: setupdlg.cpp:521
 138. msgid "P&oll (sec):"
 139. msgstr "Interva&l (sek):"
 140. #: setupdlg.cpp:525
 141. msgid ""
 142. "This is the interval (in seconds) that KBiff will check for new mail. "
 143. "Typically, this can be quite small (under 60 seconds) for local mailboxes "
 144. "but should be around 5 minutes (300 seconds) for remote mailboxes"
 145. msgstr ""
 146. "Toto je interval (v sek.), v kterém bude KBiff kontrolovat novou poštu. "
 147. "Typicky může být velmi malý (pod 60 sekund) pro lokální poštovní schránky, "
 148. "ale pro vzdálené by měl být nejméně okolo 5 minut (300 sekund)."
 149. #: setupdlg.cpp:532
 150. msgid "&Mail client:"
 151. msgstr "Poštovní &klient:"
 152. #: setupdlg.cpp:536
 153. #, c-format
 154. msgid ""
 155. "This is the mail client that KBiff was use when you click on the icon or the "
 156. "Mailer button. If it's not in your path, then you must specify the location "
 157. "using an absolute path. This recognizes the <b>%m</b> and <b>%u</b> "
 158. "arguments. The first is replaced with the first mailbox containing new mail "
 159. "and the latter is replaced with the mailbox's URL."
 160. msgstr ""
 161. #: setupdlg.cpp:545
 162. msgid "Doc&k in panel"
 163. msgstr "Pohltit v &panelu"
 164. #: setupdlg.cpp:548
 165. msgid "Use &session management"
 166. msgstr "Použít &správu sezení"
 167. #: setupdlg.cpp:551
 168. msgid "Don't &check at startup"
 169. msgstr "&Nekontrolovat při startu"
 170. #: setupdlg.cpp:553
 171. msgid ""
 172. "This option is for those people using KBiff to check their IMAP4 or POP3 "
 173. "account over a dial-up connection. If KBiff tries to connect at startup and "
 174. "you are not connected, the DNS lookup will hang for a long time. If this is "
 175. "checked, then KBiff will not check for new mail on startup. You will need "
 176. "to manually start it every time you connect"
 177. msgstr ""
 178. "Tato volba je pro ty, kteří používají KBiff pro kontrolu pošty IMAP4 nebo "
 179. "POP3 přes vytáčenou linku. Pokusí-li se KBiff připojit při startu a Vy "
 180. "nejste připojeni, vyhledání v DNS se může na dlouhou dobu zastavit. Je-li "
 181. "toto zaškrtnuto, potom KBiff nebude kontrolovat novou poštu při startu. "
 182. "Budete ho muset spustit ručně při startu pokaždé, když se připojíte."
 183. #: setupdlg.cpp:562
 184. msgid "Icons:"
 185. msgstr "Ikony:"
 186. #: setupdlg.cpp:565
 187. #, fuzzy
 188. msgid "&Stopped:"
 189. msgstr "Z&astavit"
 190. #: setupdlg.cpp:572
 191. msgid "No Mail&box:"
 192. msgstr "Žádná s&chránka:"
 193. #: setupdlg.cpp:579
 194. msgid "No M&ail:"
 195. msgstr "Žádná pošt&a:"
 196. #: setupdlg.cpp:586
 197. msgid "O&ld Mail:"
 198. msgstr "Sta&rá pošta:"
 199. #: setupdlg.cpp:593
 200. msgid "N&ew Mail:"
 201. msgstr "Nová &pošta:"
 202. #: setupdlg.cpp:806
 203. msgid "R&un Command"
 204. msgstr "Provést pří&kaz"
 205. #: setupdlg.cpp:808 setupdlg.cpp:813 setupdlg.cpp:818 setupdlg.cpp:1323
 206. msgid "Browse"
 207. msgstr "Listovat"
 208. #: setupdlg.cpp:811
 209. #, fuzzy
 210. msgid "R&un Reset-Command"
 211. msgstr "Provést pří&kaz"
 212. #: setupdlg.cpp:816
 213. msgid "&Play Sound"
 214. msgstr "&Hrát zvuk"
 215. #: setupdlg.cpp:824
 216. msgid "System &Beep"
 217. msgstr "&Pípnutí"
 218. #: setupdlg.cpp:825
 219. msgid "N&otify"
 220. msgstr "Up&ozorňovat"
 221. #: setupdlg.cpp:826
 222. msgid "&Floating Status"
 223. msgstr "Plouvo&cí status"
 224. #: setupdlg.cpp:995 setupdlg.cpp:1517
 225. msgid "Only local files can be executed."
 226. msgstr "Pouze lokální soubory mohou být spuštěny."
 227. #: setupdlg.cpp:1028
 228. msgid "Only local files are supported yet."
 229. msgstr "Zatím jsou podporovány pouze lokální soubory."
 230. #: setupdlg.cpp:1042
 231. msgid "Advanced Options"
 232. msgstr "Pokročilá nastavení"
 233. #: setupdlg.cpp:1044
 234. msgid "Mailbox &URL:"
 235. msgstr "&URL poštovní schránky:"
 236. #: setupdlg.cpp:1049
 237. msgid ""
 238. "KBiff uses URLs to specify a mailbox and the parameters to the mailbox. "
 239. "This allows you to modify the URL directly. Do so <i>only</i> if you really "
 240. "really know what you're doing!"
 241. msgstr ""
 242. "KBiff používá URL pro určení schránky a jejich parametrů. To Vám umožňuje "
 243. "přímo toto URL změnit. URL byste měli měnit <i>pouze</i> pokud víte, co "
 244. "děláte!"
 245. #: setupdlg.cpp:1054
 246. msgid "P&ort:"
 247. msgstr "P&ort:"
 248. #: setupdlg.cpp:1059
 249. msgid ""
 250. "This allows you to specify the port of your socket protocol. It usually is "
 251. "correct, so the only time you would change it is if you are accessing a non-"
 252. "standard server or going through a proxy (or something similar"
 253. msgstr ""
 254. "Zde můžete změnit port svého socket protokolu. Většinou je správně nastaven, "
 255. "takže ho změňte jen pokud se přihlašujete na nějaký nestandardní server nebo "
 256. "nebo jste za proxy serverem."
 257. #: setupdlg.cpp:1066
 258. msgid ""
 259. "IMAP4, POP3, and NNTP sockets each have their own timeout before they give "
 260. "up. If you have a slow connection, you might want to set this to some random "
 261. "high value"
 262. msgstr ""
 263. "IMAP4, POP3 a NNTP sockety mají nastaveno každý svůj vlastní timeout. Máte-"
 264. "li pomalé připojení, nastavte ho na vyšší hodnotu."
 265. #: setupdlg.cpp:1069
 266. msgid "&Timeout:"
 267. msgstr "&Timeout:"
 268. #: setupdlg.cpp:1075
 269. msgid "&PREAUTH"
 270. msgstr "&Preautorizace"
 271. #: setupdlg.cpp:1078
 272. msgid ""
 273. "Check this if you login to your IMAP4 or POP3 server before kbiff accesses "
 274. "it."
 275. msgstr ""
 276. "Zaškrtněte, pokud se připojujete ke svému IMAP4 nebo POP3 dřív než KBiff."
 277. #: setupdlg.cpp:1082
 278. msgid "&Keep Alive"
 279. msgstr "Udržovat a&ktivní"
 280. #: setupdlg.cpp:1085
 281. msgid ""
 282. "If this is checked, then the IMAP4, POP3, or NNTP client will not log off "
 283. "each time"
 284. msgstr "Je-li zaškrtnuto, Váš poštovní klient se nebude pokaždé odhlašovat."
 285. #: setupdlg.cpp:1089
 286. msgid "&Asynchronous"
 287. msgstr "&Asynchronní"
 288. #: setupdlg.cpp:1092
 289. msgid ""
 290. "If this is checked, then the socket protocols will access the server "
 291. "asynchronously"
 292. msgstr ""
 293. "Je-li zaškrtnuto, socketové protokoly budou přistupovat k serveru "
 294. "asynchronně."
 295. #: setupdlg.cpp:1096
 296. msgid "&Disable APOP"
 297. msgstr ""
 298. #: setupdlg.cpp:1099
 299. msgid ""
 300. "If this is checked, then POP mailboxes will not use Authenticated POP where "
 301. "available, and send passwords in plaintext over the network, which is a "
 302. "security risk"
 303. msgstr ""
 304. #: setupdlg.cpp:1266
 305. msgid "Mailbox:"
 306. msgstr "Poštovní schránka:"
 307. #: setupdlg.cpp:1271 setupdlg.cpp:1684
 308. msgid "New Mailbox"
 309. msgstr "Nová poštovní schránka"
 310. #: setupdlg.cpp:1275
 311. msgid "Delete Mailbox"
 312. msgstr "Smazat poštovní schránku"
 313. #: setupdlg.cpp:1277
 314. msgid "Pro&tocol:"
 315. msgstr "Pro&tokol:"
 316. #: setupdlg.cpp:1293
 317. msgid "&Mailbox:"
 318. msgstr "Poštovní &schránka:"
 319. #: setupdlg.cpp:1298
 320. msgid "&Server:"
 321. msgstr "Se&rver:"
 322. #: setupdlg.cpp:1302
 323. msgid "&User:"
 324. msgstr "&Uživatel:"
 325. #: setupdlg.cpp:1306
 326. msgid "P&assword:"
 327. msgstr "H&eslo:"
 328. #: setupdlg.cpp:1311
 329. msgid "S&tore password"
 330. msgstr "Uložit &heslo"
 331. #: setupdlg.cpp:1312
 332. msgid "&Advanced"
 333. msgstr "&Rozšířené"
 334. #: setupdlg.cpp:1316
 335. #, fuzzy
 336. msgid "Pre-&Polling Command"
 337. msgstr "Provést pří&kaz"
 338. #: setupdlg.cpp:1321
 339. msgid "&Enable"
 340. msgstr ""
 341. #: setupdlg.cpp:1325
 342. msgid ""
 343. "This command shall be run <em>before</em> KBiff polls for new mail. It is "
 344. "useful for those people that want to download their POP3 mail regularly "
 345. "using (for instance) 'fetchmail'"
 346. msgstr ""
 347. #: setupdlg.cpp:1992
 348. msgid "New Name"
 349. msgstr "Nové jméno"
 350. #: setupdlg.cpp:1994
 351. msgid "&New Name:"
 352. msgstr "&Nové jméno:"
 353. #: status.cpp:34
 354. msgid "New"
 355. msgstr "Nová"
 356. #: status.cpp:35
 357. msgid "Old"
 358. msgstr ""
 359. #: status.cpp:68
 360. msgid "Disabled"
 361. msgstr ""
 362. #, fuzzy
 363. #~ msgid "&Help"
 364. #~ msgstr "&Nápověda..."
 365. #, fuzzy
 366. #~ msgid "&Cancel"
 367. #~ msgstr "&Rozšířené"
 368. #~ msgid "Only local files supported yet."
 369. #~ msgstr "Zatím jsou podporovány pouze lokální soubory."
 370. #~ msgid "Enable debug output"
 371. #~ msgstr "Povolit odlaďovací výstup"
 372. #~ msgid "..."
 373. #~ msgstr "..."