KBiff – mail notification utility
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

489 lines
11KB

 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
 3. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: 1.0\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100\n"
 9. "PO-Revision-Date: 1998-03-08 10:42 MET\n"
 10. "Last-Translator: Peter Střelec <beko@profi.sk>\n"
 11. "Language-Team: Slovak <bednar@isternet.sk>\n"
 12. "Language: sk\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #: _translatorinfo:1
 17. msgid ""
 18. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 19. "Your names"
 20. msgstr ""
 21. #: _translatorinfo:2
 22. msgid ""
 23. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 24. "Your emails"
 25. msgstr ""
 26. #: kbiff.cpp:730
 27. msgid "&UnDock"
 28. msgstr "&Z panelu"
 29. #: kbiff.cpp:732
 30. msgid "&Dock"
 31. msgstr "&Do panelu"
 32. #: kbiff.cpp:733
 33. msgid "&Setup..."
 34. msgstr "&Nastaviť"
 35. #: kbiff.cpp:735
 36. msgid "&Help..."
 37. msgstr "&Pomocník..."
 38. #: kbiff.cpp:739
 39. msgid "&Check Mail Now"
 40. msgstr "&Skontrolovať poštu teraz"
 41. #: kbiff.cpp:741
 42. msgid "&Read Mail Now"
 43. msgstr "&Prečítať poštu teraz"
 44. #: kbiff.cpp:747
 45. msgid "&Stop"
 46. msgstr "&Stop"
 47. #: kbiff.cpp:988
 48. #, c-format
 49. msgid "Invalid Login to %1"
 50. msgstr ""
 51. #: kbiff.cpp:990
 52. msgid ""
 53. "I was not able to login to the remote server.\n"
 54. "This means that either the server is down or you have entered an incorrect "
 55. "username or password.\n"
 56. "Please make sure that you have entered the correct settings."
 57. msgstr ""
 58. #: main.cpp:12
 59. msgid "Full featured mail notification utility."
 60. msgstr "Komplexne vybavená poštová oznamovacia utilita."
 61. #: main.cpp:16
 62. msgid "Run in secure mode"
 63. msgstr "Spustiť v chránenom móde"
 64. #: main.cpp:17
 65. msgid "Use 'profile'"
 66. msgstr "Nový profil"
 67. #: main.cpp:23
 68. msgid "KBiff"
 69. msgstr "KBiff"
 70. #: notify.cpp:28 notify.cpp:34
 71. msgid "You have new mail!"
 72. msgstr "Máte novú správu!"
 73. #: notify.cpp:40 notify.cpp:87
 74. #, fuzzy, c-format
 75. msgid "New Messages: %1"
 76. msgstr "Nové správy: %d"
 77. #: notify.cpp:43
 78. #, fuzzy, c-format
 79. msgid "Mailbox: %1"
 80. msgstr "Mailbox: %s"
 81. #: notify.cpp:49
 82. msgid "Mailer"
 83. msgstr "Mailbox"
 84. #: setupdlg.cpp:80
 85. msgid "KBiff Setup"
 86. msgstr "Nastavenie KBiffu"
 87. #: setupdlg.cpp:83
 88. msgid "Profile"
 89. msgstr "Profil:"
 90. #: setupdlg.cpp:90
 91. msgid ""
 92. "This is a list of all of the KBiff <b>profiles</b><p>A profile is a logical "
 93. "grouping of settings for either one mailbox or several mailboxes. Each "
 94. "profile gets one icon and one new mail sound and one... well, everything"
 95. msgstr ""
 96. "Toto je zoznam všetkých <b>profilov</B> KBiff. Profil je logické zoskupenie "
 97. "nastavení, buď pre jeden, alebo viacero mailboxov. Každý profil dostane "
 98. "jednu ikonku a jeden zvuk, jeden... v poriadku, všetko"
 99. #: setupdlg.cpp:97
 100. msgid "&New..."
 101. msgstr "&Nový..."
 102. #: setupdlg.cpp:99
 103. msgid "Create a new profile"
 104. msgstr "Vytvoriť nový profil"
 105. #: setupdlg.cpp:104
 106. msgid "&Rename..."
 107. msgstr "&Premenovať..."
 108. #: setupdlg.cpp:106
 109. msgid "Rename the current profile"
 110. msgstr "Premenovať aktuálny profil"
 111. #: setupdlg.cpp:113
 112. msgid "Delete the current profile"
 113. msgstr "Zmazať aktuálny profil"
 114. #: setupdlg.cpp:132
 115. msgid "General"
 116. msgstr "Všeobecné"
 117. #: setupdlg.cpp:133
 118. msgid "New Mail"
 119. msgstr "Nový mail"
 120. #: setupdlg.cpp:134 status.cpp:33
 121. msgid "Mailbox"
 122. msgstr "Mailbox"
 123. #: setupdlg.cpp:402
 124. msgid "New Profile"
 125. msgstr "Nový profil"
 126. #: setupdlg.cpp:434
 127. #, c-format
 128. msgid "Rename Profile: %1"
 129. msgstr "Premenovať profil: %1"
 130. #: setupdlg.cpp:474
 131. #, c-format
 132. msgid "Delete Profile: %1"
 133. msgstr "Zmazať profil: %1"
 134. #: setupdlg.cpp:475
 135. msgid "Are you sure you wish to delete this profile?\n"
 136. msgstr "Ste si istý, že chcete zmazať tento profil?\n"
 137. #: setupdlg.cpp:521
 138. #, fuzzy
 139. msgid "P&oll (sec):"
 140. msgstr "Opak (sek):"
 141. #: setupdlg.cpp:525
 142. msgid ""
 143. "This is the interval (in seconds) that KBiff will check for new mail. "
 144. "Typically, this can be quite small (under 60 seconds) for local mailboxes "
 145. "but should be around 5 minutes (300 seconds) for remote mailboxes"
 146. msgstr ""
 147. "Toto je interval (v sekundách), ktorý určuje, ako často bude KBiff "
 148. "kontrolovať novú poštu.Typicky môže byť krátky (pod 60 sekúnd) pre lokálne "
 149. "mailboxyalebo môže byť okolo 5 minút (300 sekúnd) pre vzdialené mailboxy"
 150. #: setupdlg.cpp:532
 151. #, fuzzy
 152. msgid "&Mail client:"
 153. msgstr "Mail klient:"
 154. #: setupdlg.cpp:536
 155. #, c-format
 156. msgid ""
 157. "This is the mail client that KBiff was use when you click on the icon or the "
 158. "Mailer button. If it's not in your path, then you must specify the location "
 159. "using an absolute path. This recognizes the <b>%m</b> and <b>%u</b> "
 160. "arguments. The first is replaced with the first mailbox containing new mail "
 161. "and the latter is replaced with the mailbox's URL."
 162. msgstr ""
 163. #: setupdlg.cpp:545
 164. #, fuzzy
 165. msgid "Doc&k in panel"
 166. msgstr "Do panelu"
 167. #: setupdlg.cpp:548
 168. #, fuzzy
 169. msgid "Use &session management"
 170. msgstr "Používať session menežment"
 171. #: setupdlg.cpp:551
 172. msgid "Don't &check at startup"
 173. msgstr ""
 174. #: setupdlg.cpp:553
 175. msgid ""
 176. "This option is for those people using KBiff to check their IMAP4 or POP3 "
 177. "account over a dial-up connection. If KBiff tries to connect at startup and "
 178. "you are not connected, the DNS lookup will hang for a long time. If this is "
 179. "checked, then KBiff will not check for new mail on startup. You will need "
 180. "to manually start it every time you connect"
 181. msgstr ""
 182. "Táto voľba je pre ľudí používajúcich KBiff na kontrolu ich IMAP alebo POP3 "
 183. "účtov cez dial-up spojenie. Ak sa KBiff pokúša spojiť pri štarte a vy nie "
 184. "ste pripojený, vyhľadávanie DNS uviazne na dlhší čas. Ak sa toto preukáže, "
 185. "potom KBiff neskontroluje novú poštu pri štarte. Budete to musieť spustiť "
 186. "manuálne vždy po pripojení"
 187. #: setupdlg.cpp:562
 188. msgid "Icons:"
 189. msgstr "Ikonky:"
 190. #: setupdlg.cpp:565
 191. #, fuzzy
 192. msgid "&Stopped:"
 193. msgstr "&Stop"
 194. #: setupdlg.cpp:572
 195. #, fuzzy
 196. msgid "No Mail&box:"
 197. msgstr "Mailbox:"
 198. #: setupdlg.cpp:579
 199. #, fuzzy
 200. msgid "No M&ail:"
 201. msgstr "Žiadny mail:"
 202. #: setupdlg.cpp:586
 203. #, fuzzy
 204. msgid "O&ld Mail:"
 205. msgstr "Starý mail"
 206. #: setupdlg.cpp:593
 207. #, fuzzy
 208. msgid "N&ew Mail:"
 209. msgstr "Nový mail:"
 210. #: setupdlg.cpp:806
 211. msgid "R&un Command"
 212. msgstr "Spustiť príkaz"
 213. #: setupdlg.cpp:808 setupdlg.cpp:813 setupdlg.cpp:818 setupdlg.cpp:1323
 214. msgid "Browse"
 215. msgstr "Listovať"
 216. #: setupdlg.cpp:811
 217. #, fuzzy
 218. msgid "R&un Reset-Command"
 219. msgstr "Spustiť príkaz"
 220. #: setupdlg.cpp:816
 221. msgid "&Play Sound"
 222. msgstr "Hrať zvuky"
 223. #: setupdlg.cpp:824
 224. msgid "System &Beep"
 225. msgstr "Systémový zvuk"
 226. #: setupdlg.cpp:825
 227. msgid "N&otify"
 228. msgstr "Upozorniť"
 229. #: setupdlg.cpp:826
 230. msgid "&Floating Status"
 231. msgstr "&Meniaci stav"
 232. #: setupdlg.cpp:995 setupdlg.cpp:1517
 233. msgid "Only local files can be executed."
 234. msgstr "Spustené môžu byť iba lokálne súbory."
 235. #: setupdlg.cpp:1028
 236. msgid "Only local files are supported yet."
 237. msgstr "Podporované sú zatiaľ iba lokálne súbory."
 238. #: setupdlg.cpp:1042
 239. msgid "Advanced Options"
 240. msgstr "Rozšírené možnosti"
 241. #: setupdlg.cpp:1044
 242. msgid "Mailbox &URL:"
 243. msgstr "URL mailboxu:"
 244. #: setupdlg.cpp:1049
 245. msgid ""
 246. "KBiff uses URLs to specify a mailbox and the parameters to the mailbox. "
 247. "This allows you to modify the URL directly. Do so <i>only</i> if you really "
 248. "really know what you're doing!"
 249. msgstr ""
 250. "KBiff používa URL adresy na určenie mailboxu a parametrov mailboxu. Toto vám "
 251. "umožňuje modifikovať URL priamo. Robte to však <i>iba</i> ak ste si naozaj "
 252. "istý, čo robíte!"
 253. #: setupdlg.cpp:1054
 254. msgid "P&ort:"
 255. msgstr "P&ort:"
 256. #: setupdlg.cpp:1059
 257. msgid ""
 258. "This allows you to specify the port of your socket protocol. It usually is "
 259. "correct, so the only time you would change it is if you are accessing a non-"
 260. "standard server or going through a proxy (or something similar"
 261. msgstr ""
 262. "Toto vám dovoľuje špecifikovať port vášho soketového protokolu. Obvykle je "
 263. "správne to meniť iba v čase, keď pristupujete na neštandardný server alebo "
 264. "idete cez proxy (alebo niečo podobné)"
 265. #: setupdlg.cpp:1066
 266. msgid ""
 267. "IMAP4, POP3, and NNTP sockets each have their own timeout before they give "
 268. "up. If you have a slow connection, you might want to set this to some random "
 269. "high value"
 270. msgstr ""
 271. "Každý zo soketov IMAP4, POP3 a NNTP, predtým než sa vzdá má svoj vlastný "
 272. "časový limit. Ak máte pomalé spojenie, môžete tento limit nastaviť na "
 273. "nejakú, lubovoľne veľkú hodnotu"
 274. #: setupdlg.cpp:1069
 275. msgid "&Timeout:"
 276. msgstr "&Timeout:"
 277. #: setupdlg.cpp:1075
 278. msgid "&PREAUTH"
 279. msgstr "&PREAUTH"
 280. #: setupdlg.cpp:1078
 281. msgid ""
 282. "Check this if you login to your IMAP4 or POP3 server before kbiff accesses "
 283. "it."
 284. msgstr ""
 285. "Toto označte, ak sa prihlasujete na váš IMAP4 alebo POP3 server predtým, než "
 286. "pristúpi KBiff."
 287. #: setupdlg.cpp:1082
 288. msgid "&Keep Alive"
 289. msgstr "Nechať žiť"
 290. #: setupdlg.cpp:1085
 291. msgid ""
 292. "If this is checked, then the IMAP4, POP3, or NNTP client will not log off "
 293. "each time"
 294. msgstr ""
 295. "Ak je toto označené, potom sa IMAP4, POP3 alebo NNTP klient nebude vždy "
 296. "odhlasovať."
 297. #: setupdlg.cpp:1089
 298. msgid "&Asynchronous"
 299. msgstr "&Asynchrónny"
 300. #: setupdlg.cpp:1092
 301. msgid ""
 302. "If this is checked, then the socket protocols will access the server "
 303. "asynchronously"
 304. msgstr ""
 305. "Ak je toto označené, potom soketový protokol bude pristupovať na server "
 306. "asynchrónne"
 307. #: setupdlg.cpp:1096
 308. msgid "&Disable APOP"
 309. msgstr ""
 310. #: setupdlg.cpp:1099
 311. msgid ""
 312. "If this is checked, then POP mailboxes will not use Authenticated POP where "
 313. "available, and send passwords in plaintext over the network, which is a "
 314. "security risk"
 315. msgstr ""
 316. #: setupdlg.cpp:1266
 317. msgid "Mailbox:"
 318. msgstr "Mailbox:"
 319. #: setupdlg.cpp:1271 setupdlg.cpp:1684
 320. msgid "New Mailbox"
 321. msgstr "Nový mailbox"
 322. #: setupdlg.cpp:1275
 323. msgid "Delete Mailbox"
 324. msgstr "Zmazať mailbox"
 325. #: setupdlg.cpp:1277
 326. msgid "Pro&tocol:"
 327. msgstr "Pro&tokol:"
 328. #: setupdlg.cpp:1293
 329. msgid "&Mailbox:"
 330. msgstr "&Mailbox:"
 331. #: setupdlg.cpp:1298
 332. msgid "&Server:"
 333. msgstr "&Server:"
 334. #: setupdlg.cpp:1302
 335. msgid "&User:"
 336. msgstr "&Užív:"
 337. #: setupdlg.cpp:1306
 338. msgid "P&assword:"
 339. msgstr "Heslo:"
 340. #: setupdlg.cpp:1311
 341. msgid "S&tore password"
 342. msgstr "Uložiť heslo"
 343. #: setupdlg.cpp:1312
 344. msgid "&Advanced"
 345. msgstr "Rozšírené"
 346. #: setupdlg.cpp:1316
 347. #, fuzzy
 348. msgid "Pre-&Polling Command"
 349. msgstr "Spustiť príkaz"
 350. #: setupdlg.cpp:1321
 351. msgid "&Enable"
 352. msgstr ""
 353. #: setupdlg.cpp:1325
 354. msgid ""
 355. "This command shall be run <em>before</em> KBiff polls for new mail. It is "
 356. "useful for those people that want to download their POP3 mail regularly "
 357. "using (for instance) 'fetchmail'"
 358. msgstr ""
 359. #: setupdlg.cpp:1992
 360. msgid "New Name"
 361. msgstr "Nové meno"
 362. #: setupdlg.cpp:1994
 363. msgid "&New Name:"
 364. msgstr "&Nové meno:"
 365. #: status.cpp:34
 366. msgid "New"
 367. msgstr "Nové"
 368. #: status.cpp:35
 369. msgid "Old"
 370. msgstr ""
 371. #: status.cpp:68
 372. msgid "Disabled"
 373. msgstr ""
 374. #, fuzzy
 375. #~ msgid "&Help"
 376. #~ msgstr "&Pomocník..."
 377. #, fuzzy
 378. #~ msgid "&Cancel"
 379. #~ msgstr "Rozšírené"
 380. #~ msgid "Only local files supported yet."
 381. #~ msgstr "Zatiaľ sú podporované iba lokálne súbory"
 382. #~ msgid "Enable debug output"
 383. #~ msgstr "Povoliť laditeľný výstup"
 384. #~ msgid ""
 385. #~ "Version %1\n"
 386. #~ "\n"
 387. #~ "Copyright (C) 1999\n"
 388. #~ "Kurt Granroth"
 389. #~ msgstr ""
 390. #~ "Verzia %s\n"
 391. #~ "\n"
 392. #~ "Copyright (C) 1998\n"
 393. #~ "Kurt Granroth"