KBiff – mail notification utility
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

488 lines
11KB

 1. # KDENETWORK translation to Slovenian language.
 2. # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 3. # Marko Samastur <markos@elite.org>, 1999.
 4. # Roman Maurer <roman.maurer@hermes.si>, 2000.
 5. # $Id$
 6. # $Source$
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tdenetwork\n"
 11. "POT-Creation-Date: 2019-01-13 19:07+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2000-09-30 22:03+0200\n"
 13. "Last-Translator: Gregor Rakar <gregor.rakar@kiss.uni-lj.si>\n"
 14. "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
 15. "Language: sl\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #: _translatorinfo:1
 20. msgid ""
 21. "_: NAME OF TRANSLATORS\n"
 22. "Your names"
 23. msgstr "Marko Samastur, Roman Maurer, Gregor Rakar"
 24. #: _translatorinfo:2
 25. msgid ""
 26. "_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
 27. "Your emails"
 28. msgstr "markos@elite.org, roman.maurer@amis.net, gregor.rakar@kiss.uni-lj.si"
 29. #: kbiff.cpp:730
 30. msgid "&UnDock"
 31. msgstr "&Odsidraj"
 32. #: kbiff.cpp:732
 33. msgid "&Dock"
 34. msgstr "&Zasidraj"
 35. #: kbiff.cpp:733
 36. msgid "&Setup..."
 37. msgstr "P&rikroji..."
 38. #: kbiff.cpp:735
 39. msgid "&Help..."
 40. msgstr "&Pomoč..."
 41. #: kbiff.cpp:739
 42. msgid "&Check Mail Now"
 43. msgstr "&Takoj preveri pošto"
 44. #: kbiff.cpp:741
 45. msgid "&Read Mail Now"
 46. msgstr "Takoj p&reberi pošto"
 47. #: kbiff.cpp:747
 48. msgid "&Stop"
 49. msgstr "&Stoj"
 50. #: kbiff.cpp:988
 51. #, c-format
 52. msgid "Invalid Login to %1"
 53. msgstr ""
 54. #: kbiff.cpp:990
 55. msgid ""
 56. "I was not able to login to the remote server.\n"
 57. "This means that either the server is down or you have entered an incorrect "
 58. "username or password.\n"
 59. "Please make sure that you have entered the correct settings."
 60. msgstr ""
 61. #: main.cpp:12
 62. msgid "Full featured mail notification utility."
 63. msgstr "Polno zmogljivi pripomoček za obveščanje o pošti."
 64. #: main.cpp:16
 65. msgid "Run in secure mode"
 66. msgstr "Poženi v varnem načinu"
 67. #: main.cpp:17
 68. msgid "Use 'profile'"
 69. msgstr "Uporabi ,profil`"
 70. #: main.cpp:23
 71. msgid "KBiff"
 72. msgstr "KBiff"
 73. #: notify.cpp:28 notify.cpp:34
 74. msgid "You have new mail!"
 75. msgstr "Imate novo pošto!"
 76. #: notify.cpp:40 notify.cpp:87
 77. #, c-format
 78. msgid "New Messages: %1"
 79. msgstr "Novih sporočil: %1"
 80. #: notify.cpp:43
 81. #, c-format
 82. msgid "Mailbox: %1"
 83. msgstr "Poštni predal: %1"
 84. #: notify.cpp:49
 85. msgid "Mailer"
 86. msgstr "Poštni program"
 87. #: setupdlg.cpp:80
 88. msgid "KBiff Setup"
 89. msgstr "Nastavitve KBiff"
 90. #: setupdlg.cpp:83
 91. msgid "Profile"
 92. msgstr "Profil"
 93. #: setupdlg.cpp:90
 94. msgid ""
 95. "This is a list of all of the KBiff <b>profiles</b><p>A profile is a logical "
 96. "grouping of settings for either one mailbox or several mailboxes. Each "
 97. "profile gets one icon and one new mail sound and one... well, everything"
 98. msgstr ""
 99. "To je seznam vseh <b>profilov</b> za KBiff<p>Profil je logična ureditev "
 100. "nastavitev za enega ali več poštnih predalov. Vsak profil ima eno ikono in "
 101. "eno zvočno opozorilo o novi pošti in eno ... skratka vse."
 102. #: setupdlg.cpp:97
 103. msgid "&New..."
 104. msgstr "&Novo..."
 105. #: setupdlg.cpp:99
 106. msgid "Create a new profile"
 107. msgstr "Ustvarimo nov profil"
 108. #: setupdlg.cpp:104
 109. msgid "&Rename..."
 110. msgstr "P&reimenuj..."
 111. #: setupdlg.cpp:106
 112. msgid "Rename the current profile"
 113. msgstr "Preimenuj trenutni profil"
 114. #: setupdlg.cpp:113
 115. msgid "Delete the current profile"
 116. msgstr "Odstrani trenutni profil"
 117. #: setupdlg.cpp:132
 118. msgid "General"
 119. msgstr "Splošno"
 120. #: setupdlg.cpp:133
 121. msgid "New Mail"
 122. msgstr "Nova pošta"
 123. #: setupdlg.cpp:134 status.cpp:33
 124. msgid "Mailbox"
 125. msgstr "Poštni predal"
 126. #: setupdlg.cpp:402
 127. msgid "New Profile"
 128. msgstr "Nov profil"
 129. #: setupdlg.cpp:434
 130. #, c-format
 131. msgid "Rename Profile: %1"
 132. msgstr "Preimenuj profil: %1"
 133. #: setupdlg.cpp:474
 134. #, c-format
 135. msgid "Delete Profile: %1"
 136. msgstr "Zbriši profil: %1"
 137. #: setupdlg.cpp:475
 138. msgid "Are you sure you wish to delete this profile?\n"
 139. msgstr "Ali ste prepričani, da želite pobrisati ta profil?\n"
 140. #: setupdlg.cpp:521
 141. msgid "P&oll (sec):"
 142. msgstr "P&ovprašaj (sek):"
 143. #: setupdlg.cpp:525
 144. msgid ""
 145. "This is the interval (in seconds) that KBiff will check for new mail. "
 146. "Typically, this can be quite small (under 60 seconds) for local mailboxes "
 147. "but should be around 5 minutes (300 seconds) for remote mailboxes"
 148. msgstr ""
 149. "To je interval (v sekundah), v katerem bo KBiff preveril novo pošto. "
 150. "Tipično naj bi bil ta precej kratek (pod 60 sekundami) za lokalne poštne "
 151. "predale, a bi moral biti okoli 5 minut (300 sekund) za oddaljene predale."
 152. #: setupdlg.cpp:532
 153. msgid "&Mail client:"
 154. msgstr "&Poštni odjemalec:"
 155. #: setupdlg.cpp:536
 156. #, c-format
 157. msgid ""
 158. "This is the mail client that KBiff was use when you click on the icon or the "
 159. "Mailer button. If it's not in your path, then you must specify the location "
 160. "using an absolute path. This recognizes the <b>%m</b> and <b>%u</b> "
 161. "arguments. The first is replaced with the first mailbox containing new mail "
 162. "and the latter is replaced with the mailbox's URL."
 163. msgstr ""
 164. #: setupdlg.cpp:545
 165. msgid "Doc&k in panel"
 166. msgstr "&Zasidraj na pult"
 167. #: setupdlg.cpp:548
 168. msgid "Use &session management"
 169. msgstr "&Uporabi upravljalec prijav"
 170. #: setupdlg.cpp:551
 171. msgid "Don't &check at startup"
 172. msgstr "Ne &preveri ob zagonu"
 173. #: setupdlg.cpp:553
 174. msgid ""
 175. "This option is for those people using KBiff to check their IMAP4 or POP3 "
 176. "account over a dial-up connection. If KBiff tries to connect at startup and "
 177. "you are not connected, the DNS lookup will hang for a long time. If this is "
 178. "checked, then KBiff will not check for new mail on startup. You will need "
 179. "to manually start it every time you connect"
 180. msgstr ""
 181. "Ta izbira je za tiste, ki uporabljajo KBiff za opazovanje svojih predalov "
 182. "prek IMAP4 ali POP3 prek klicne povezave. Če se KBiff skuša povezati na "
 183. "začetku in še niste priključeni, ga bo iskanje naslova prek DNS zaustavilo "
 184. "za precej časa. Če je to vključeno, KBiff ne bo oprezal za novo pošto ob "
 185. "zagonu. Ob vsaki priključitvi ga boste morali pognati ročno."
 186. #: setupdlg.cpp:562
 187. msgid "Icons:"
 188. msgstr "Ikone:"
 189. #: setupdlg.cpp:565
 190. #, fuzzy
 191. msgid "&Stopped:"
 192. msgstr "&Stoj"
 193. #: setupdlg.cpp:572
 194. msgid "No Mail&box:"
 195. msgstr "&Ni poštnega predala:"
 196. #: setupdlg.cpp:579
 197. msgid "No M&ail:"
 198. msgstr "N&i pošte:"
 199. #: setupdlg.cpp:586
 200. msgid "O&ld Mail:"
 201. msgstr "&Stara pošta"
 202. #: setupdlg.cpp:593
 203. msgid "N&ew Mail:"
 204. msgstr "N&ova pošta:"
 205. #: setupdlg.cpp:806
 206. msgid "R&un Command"
 207. msgstr "Pože&ni ukaz"
 208. #: setupdlg.cpp:808 setupdlg.cpp:813 setupdlg.cpp:818 setupdlg.cpp:1323
 209. msgid "Browse"
 210. msgstr "Prebrskaj"
 211. #: setupdlg.cpp:811
 212. #, fuzzy
 213. msgid "R&un Reset-Command"
 214. msgstr "Pože&ni ukaz"
 215. #: setupdlg.cpp:816
 216. msgid "&Play Sound"
 217. msgstr "Predvajaj &zvok"
 218. #: setupdlg.cpp:824
 219. msgid "System &Beep"
 220. msgstr "Sistemski &pisk"
 221. #: setupdlg.cpp:825
 222. msgid "N&otify"
 223. msgstr "Sezna&ni"
 224. #: setupdlg.cpp:826
 225. msgid "&Floating Status"
 226. msgstr "Ledbeči status"
 227. #: setupdlg.cpp:995 setupdlg.cpp:1517
 228. msgid "Only local files can be executed."
 229. msgstr "Izvajane so lahko le lokalne datoteke."
 230. #: setupdlg.cpp:1028
 231. msgid "Only local files are supported yet."
 232. msgstr "Trenutno so podprte le lokalne datoteke."
 233. #: setupdlg.cpp:1042
 234. msgid "Advanced Options"
 235. msgstr "Napredne nastavitve"
 236. #: setupdlg.cpp:1044
 237. msgid "Mailbox &URL:"
 238. msgstr "&URL poštnega predala:"
 239. #: setupdlg.cpp:1049
 240. msgid ""
 241. "KBiff uses URLs to specify a mailbox and the parameters to the mailbox. "
 242. "This allows you to modify the URL directly. Do so <i>only</i> if you really "
 243. "really know what you're doing!"
 244. msgstr ""
 245. "KBiff uporablja URL-je za določanje poštnega predala in ustreznih "
 246. "parametrov. To vam omogoča, da neposredno spremenite URL. To storite <i>le</"
 247. "i>, če zares veste, kaj počnete!"
 248. #: setupdlg.cpp:1054
 249. msgid "P&ort:"
 250. msgstr "&Vrata:"
 251. #: setupdlg.cpp:1059
 252. msgid ""
 253. "This allows you to specify the port of your socket protocol. It usually is "
 254. "correct, so the only time you would change it is if you are accessing a non-"
 255. "standard server or going through a proxy (or something similar"
 256. msgstr ""
 257. "To vam omogoča določitev vrat vašega vtičnega protokola. Navadno so že "
 258. "pravilna, zato boste to vrednost spremenili le, če uporabljate nestandardni "
 259. "strežnik ali greste v internet prek posrednika (ali česa podobnega)."
 260. #: setupdlg.cpp:1066
 261. msgid ""
 262. "IMAP4, POP3, and NNTP sockets each have their own timeout before they give "
 263. "up. If you have a slow connection, you might want to set this to some random "
 264. "high value"
 265. msgstr ""
 266. "Vtiči IMAP4, POP3 in NNTP imajo vsak svojo zakasnitev preden se predajo. Če "
 267. "je vaša povezava počasna, boste morda to želeli nastaviti na neko naključno "
 268. "visoko vrednost."
 269. #: setupdlg.cpp:1069
 270. msgid "&Timeout:"
 271. msgstr "&Zakasnitev:"
 272. #: setupdlg.cpp:1075
 273. msgid "&PREAUTH"
 274. msgstr "&PREDAVT"
 275. #: setupdlg.cpp:1078
 276. msgid ""
 277. "Check this if you login to your IMAP4 or POP3 server before kbiff accesses "
 278. "it."
 279. msgstr ""
 280. "Potrdite to, če se prijavljate na strežnik IMAP4 ali POP3, še preden ga "
 281. "doseže kbiff."
 282. #: setupdlg.cpp:1082
 283. msgid "&Keep Alive"
 284. msgstr "Ohrani &živo"
 285. #: setupdlg.cpp:1085
 286. msgid ""
 287. "If this is checked, then the IMAP4, POP3, or NNTP client will not log off "
 288. "each time"
 289. msgstr ""
 290. "Če je to označeno, se odjemnik za IMAP4, POP3 ali NNTP ne bo vsakič "
 291. "odklapljal."
 292. #: setupdlg.cpp:1089
 293. msgid "&Asynchronous"
 294. msgstr "&Asinhrono"
 295. #: setupdlg.cpp:1092
 296. msgid ""
 297. "If this is checked, then the socket protocols will access the server "
 298. "asynchronously"
 299. msgstr "Če je to označeno, bo vtični protokol dostopal do strežnika asinhrono."
 300. #: setupdlg.cpp:1096
 301. msgid "&Disable APOP"
 302. msgstr ""
 303. #: setupdlg.cpp:1099
 304. msgid ""
 305. "If this is checked, then POP mailboxes will not use Authenticated POP where "
 306. "available, and send passwords in plaintext over the network, which is a "
 307. "security risk"
 308. msgstr ""
 309. #: setupdlg.cpp:1266
 310. msgid "Mailbox:"
 311. msgstr "Poštni predal:"
 312. #: setupdlg.cpp:1271 setupdlg.cpp:1684
 313. msgid "New Mailbox"
 314. msgstr "Nov poštni predal"
 315. #: setupdlg.cpp:1275
 316. msgid "Delete Mailbox"
 317. msgstr "Zbriši poštni predal"
 318. #: setupdlg.cpp:1277
 319. msgid "Pro&tocol:"
 320. msgstr "Pro&tokol:"
 321. #: setupdlg.cpp:1293
 322. msgid "&Mailbox:"
 323. msgstr "Poštni &predal:"
 324. #: setupdlg.cpp:1298
 325. msgid "&Server:"
 326. msgstr "&Strežnik:"
 327. #: setupdlg.cpp:1302
 328. msgid "&User:"
 329. msgstr "&Uporabnik:"
 330. #: setupdlg.cpp:1306
 331. msgid "P&assword:"
 332. msgstr "&Geslo:"
 333. #: setupdlg.cpp:1311
 334. msgid "S&tore password"
 335. msgstr "S&hrani geslo"
 336. #: setupdlg.cpp:1312
 337. msgid "&Advanced"
 338. msgstr "N&apredno"
 339. #: setupdlg.cpp:1316
 340. #, fuzzy
 341. msgid "Pre-&Polling Command"
 342. msgstr "Pože&ni ukaz"
 343. #: setupdlg.cpp:1321
 344. msgid "&Enable"
 345. msgstr ""
 346. #: setupdlg.cpp:1325
 347. msgid ""
 348. "This command shall be run <em>before</em> KBiff polls for new mail. It is "
 349. "useful for those people that want to download their POP3 mail regularly "
 350. "using (for instance) 'fetchmail'"
 351. msgstr ""
 352. #: setupdlg.cpp:1992
 353. msgid "New Name"
 354. msgstr "Novo ime"
 355. #: setupdlg.cpp:1994
 356. msgid "&New Name:"
 357. msgstr "&Novo ime:"
 358. #: status.cpp:34
 359. msgid "New"
 360. msgstr "Nov"
 361. #: status.cpp:35
 362. msgid "Old"
 363. msgstr ""
 364. #: status.cpp:68
 365. msgid "Disabled"
 366. msgstr ""
 367. #, fuzzy
 368. #~ msgid "&Help"
 369. #~ msgstr "&Pomoč..."
 370. #, fuzzy
 371. #~ msgid "&Cancel"
 372. #~ msgstr "N&apredno"
 373. #~ msgid "Only local files supported yet."
 374. #~ msgstr "Še so podprte le lokalne datoteke."
 375. #~ msgid "Enable debug output"
 376. #~ msgstr "Omogoči razhroščevalni izpis"
 377. #~ msgid "..."
 378. #~ msgstr "..."
 379. #~ msgid "A Nice Little Mail Checker for KDE."
 380. #~ msgstr "Prijeten mali preverjevalnik pošte za KDE."
 381. #~ msgid ""
 382. #~ "Version %s\n"
 383. #~ "\n"
 384. #~ "Copyright (C) 1998\n"
 385. #~ "Kurt Granroth"
 386. #~ msgstr ""
 387. #~ "Verzija %s\n"
 388. #~ "\n"
 389. #~ "Avtorske pravice (C) 1998\n"
 390. #~ "Kurt Granroth"