Autostart module for KControl
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea f0af692b00 Reset submodule main/applications/kcmautostart/cmake to latest HEAD 1 vecka sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/kcmautostart/admin to latest HEAD 4 månader sedan
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/kcmautostart/cmake to latest HEAD 1 vecka sedan
doc conversion to the cmake building system 9 månader sedan
po Update translation files 5 månader sedan
src Add CMakeL10n rules. Update translation template. 6 månader sedan
.gitmodules Added common directories 7 år sedan
AUTHORS Initial import 7 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. Update translation template. 6 månader sedan
CMakeLists.txt Use common CMake tests. 4 månader sedan
COPYING Initial import 7 år sedan
ChangeLog Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 6 år sedan
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 4 månader sedan
INSTALL Initial import 7 år sedan
Makefile.am Initial import 7 år sedan
Makefile.cvs Initial import 7 år sedan
NEWS Initial import 7 år sedan
README Initial import 7 år sedan
TODO Initial import 7 år sedan
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 8 månader sedan
aclocal.m4 Initial import 7 år sedan
config.h.cmake conversion to the cmake building system 9 månader sedan
config.h.in Initial import 7 år sedan
configure.files Initial import 7 år sedan
configure.in.in Add automake support for --enable-gcc-hidden-visibility. 6 år sedan
stamp-h.in Initial import 7 år sedan
subdirs Initial import 7 år sedan

README