Autostart module for KControl
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Chris b5fad13f4a Translated using Weblate (German) 1 vecka sedan
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/kcmautostart/cmake to latest HEAD 5 månader sedan
doc Drop automake build support. 1 månad sedan
po Translated using Weblate (German) 1 vecka sedan
src Drop automake build support. 1 månad sedan
.gitmodules Drop automake build support. 1 månad sedan
AUTHORS Initial import 7 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 11 månader sedan
CMakeLists.txt Use common CMake tests. 9 månader sedan
COPYING Initial import 7 år sedan
ChangeLog Rename a number of classes to enhance compatibility with KDE4 6 år sedan
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 9 månader sedan
INSTALL Drop automake build support. 1 månad sedan
README Drop automake build support. 1 månad sedan
config.h.cmake conversion to the cmake building system 1 år sedan

README

kcmautostart - autostart module for the Trinity control center.

Autostart is a Trinity control center module to configure which
applications start up when you login into a TDE session.