LDAP client binding module for KControl
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

2 wiersze
46B

  1. Timothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net>