LDAP client binding module for KControl
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
gregory guy 4a479930bb
conversion to the cmake building system
1 rok temu
..
CMakeLists.txt conversion to the cmake building system 1 rok temu
Makefile.am Add missing wizard pictures 7 lat temu
kcmldapbonding_step1.png Fix invalid headers in PNG files and optimize for size 3 lat temu
kcmldapbonding_step3.png Fix invalid headers in PNG files and optimize for size 3 lat temu