LDAP client binding module for KControl
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
TDE Gitea 4f328237cc Reset submodule main/applications/kcmldap/cmake to latest HEAD před 1 týdnem
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/kcmldap/admin to latest HEAD před 4 měsíci
cert-updater cmake: Add krb5 library detection. před 5 měsíci
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/kcmldap/cmake to latest HEAD před 1 týdnem
cmdline cmake: Add krb5 library detection. před 5 měsíci
doc Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
pics conversion to the cmake building system před 5 měsíci
po Update translation template. před 5 měsíci
src Fix invalid data type for the "hidden" property. The definition of -UTQT_NO_ASCII_CAST is no longer needed. před 5 měsíci
.gitmodules Added common directories před 7 roky
AUTHORS Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 5 měsíci
CMakeLists.txt Use common CMake tests. před 4 měsíci
COPYING Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
ChangeLog Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 4 měsíci
INSTALL Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
Makefile.am Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
Makefile.cvs Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
NEWS Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
README Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
TODO Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
config.h.cmake conversion to the cmake building system před 5 měsíci
configure.files Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
configure.in.in Fix krb5 library detection. This resolves FTBFS with heimdal-krb5. Based on similar patch for libraries/libtdeldap from Slavek Banko. před 3 roky
stamp-h.in Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
subdirs Add new certificate updater daemon Move core code to libtdeldap před 6 roky

README