LDAP client binding module for KControl
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
TDE Gitea 4f328237cc Reset submodule main/applications/kcmldap/cmake to latest HEAD před 3 měsíci
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/kcmldap/admin to latest HEAD před 7 měsíci
cert-updater cmake: Add krb5 library detection. před 8 měsíci
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/kcmldap/cmake to latest HEAD před 3 měsíci
cmdline cmake: Add krb5 library detection. před 8 měsíci
doc Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
pics conversion to the cmake building system před 8 měsíci
po Update translation template. před 8 měsíci
src Fix invalid data type for the "hidden" property. před 8 měsíci
.gitmodules Added common directories před 7 roky
AUTHORS Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 8 měsíci
CMakeLists.txt Use common CMake tests. před 7 měsíci
COPYING Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
ChangeLog Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. před 7 měsíci
INSTALL Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
Makefile.am Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
Makefile.cvs Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
NEWS Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
README Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
TODO Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
config.h.cmake conversion to the cmake building system před 8 měsíci
configure.files Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
configure.in.in Fix krb5 library detection. This resolves FTBFS with heimdal-krb5. před 3 roky
stamp-h.in Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development před 7 roky
subdirs Add new certificate updater daemon před 6 roky

README