LDAP client binding module for KControl
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea 4f328237cc Reset submodule main/applications/kcmldap/cmake to latest HEAD 5 dagar sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/kcmldap/admin to latest HEAD 3 månader sedan
cert-updater cmake: Add krb5 library detection. 5 månader sedan
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/kcmldap/cmake to latest HEAD 5 dagar sedan
cmdline cmake: Add krb5 library detection. 5 månader sedan
doc Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
pics conversion to the cmake building system 5 månader sedan
po Update translation template. 5 månader sedan
src Fix invalid data type for the "hidden" property. The definition of -UTQT_NO_ASCII_CAST is no longer needed. 5 månader sedan
.gitmodules Added common directories 7 år sedan
AUTHORS Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. Create translation template. 5 månader sedan
CMakeLists.txt Use common CMake tests. 4 månader sedan
COPYING Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
ChangeLog Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
ConfigureChecks.cmake Use common CMake tests. 4 månader sedan
INSTALL Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
Makefile.am Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
Makefile.cvs Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
NEWS Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
README Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
TODO Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
config.h.cmake conversion to the cmake building system 5 månader sedan
configure.files Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
configure.in.in Fix krb5 library detection. This resolves FTBFS with heimdal-krb5. Based on similar patch for libraries/libtdeldap from Slavek Banko. 3 år sedan
stamp-h.in Initial import of (blank) ldap kcontrol skeleton for development 7 år sedan
subdirs Add new certificate updater daemon Move core code to libtdeldap 6 år sedan

README