April 30, 2020 - May 30, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 3 autoři nahrály 9 revizí do master a 23 revizí do všech větví. Na master, 7 soubory se změnily a bylo zde 30 přidání a 28 odebrání.