September 22, 2020 - September 29, 2020

Przegląd

0 aktywne Pull Requesty
0 Aktywnych zgłoszeń
Wykluczając scalenia, 1 autor przepchnął(-ęła) 1 commit do master i 2 commity do wszystkich gałęzi. Na master, 2 pliki zmodyfikowali(-ły) w wyniku czego powstały 0odań i 11 usunięć.