Výchozí větev

master

72d2291d39 · Translated using Weblate (German) · Upraveno před 4 týdny

Větve

r14.0.x

96eac0a64e · Merge translation files from master branch. · Upraveno před 4 týdny

72
70
v3.5.13-sru

64d3cf6f93 · Reset submodule main/applications/kdirstat/cmake to latest HEAD · Upraveno před 1 měsícem

215
43