Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/kdirstat/admin to latest HEAD

pull/2/head
TDE Gitea TDE Gitea <gitea@mirror.git.trinitydesktop.org> преди 1 година
родител
ревизия
cfb8d731d1
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      admin

+ 1
- 1
admin

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 83f68e199a1d3517ff273e93ad42977acf5a617a
Subproject commit 2ba4c0d451dc234a89ea164ec10e4393008a7cc1

Loading…
Отказ
Запис