Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/kdirstat/admin to latest HEAD

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 7 години
родител
ревизия
d8c7b7eda6
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      admin

+ 1
- 1
admin

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 2558f5bf60de6e1212a5d35a93ed36bd6befa9c6
Subproject commit ee037c6fad08291025fea5d714f7efaeb6b6eb51

Loading…
Отказ
Запис