Преглед на файлове

Fix forward class declaration.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/1/head
Slávek Banko преди 2 години
родител
ревизия
ed22bfe07b
Подписан от: SlavekB GPG ключ ID: 608F5293A04BE668
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. +3
    -1
      kdirstat/kstdcleanup.h

+ 3
- 1
kdirstat/kstdcleanup.h Целия файл

@ -18,11 +18,13 @@
// Forward declarations
class TDEActionCollection;
class KDirStat::KCleanup;
namespace KDirStat
{
// Forward declarations
class KCleanup;
/**
* Predefined standard @ref KCleanup actions to be performed on
* @ref KDirTree items.


Зареждане…
Отказ
Запис