Преглед на файлове

Fix forward class declaration.

Signed-off-by: Slávek Banko <slavek.banko@axis.cz>
pull/1/head
Slávek Banko преди 1 година
родител
ревизия
ed22bfe07b
Signed by: SlavekB <slavek.banko@axis.cz> GPG Key ID: 608F5293A04BE668
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. +3
    -1
      kdirstat/kstdcleanup.h

+ 3
- 1
kdirstat/kstdcleanup.h Целия файл

@@ -18,11 +18,13 @@

// Forward declarations
class TDEActionCollection;
class KDirStat::KCleanup;


namespace KDirStat
{
// Forward declarations
class KCleanup;

/**
* Predefined standard @ref KCleanup actions to be performed on
* @ref KDirTree items.


Loading…
Отказ
Запис