KDirStat – a graphical disk usage utility
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Gregory Guy 3ae7836398
Drop automake build support.
1 miesiąc temu
..
en Drop automake build support. 1 miesiąc temu
man conversion to the cmake building system 1 rok temu
CMakeLists.txt conversion to the cmake building system 1 rok temu