KDirStat – a graphical disk usage utility
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

20 wiersze
579 B

 1. [Desktop Entry]
 2. Type=Application
 3. Exec=kdirstat -caption "%c" %i %m
 4. Icon=kdirstat
 5. MiniIcon=kdirstat
 6. X-DocPath=kdirstat/index.html
 7. Encoding=UTF-8
 8. Comment=Directory statistics and disk usage
 9. Comment[de]=Verzeichnisstatistik und Platzverbrauch
 10. Comment[hu]=Könyvtárstatisztikák és szabad hely
 11. Terminal=0
 12. Name=KDirStat
 13. Name[de]=KDirStat - Verzeichnisstatistik
 14. Name[hu]=KDirStat könyvtárstatisztika
 15. GenericName=Directory Statistics
 16. GenericName[de]=Verzeichnisstatistik
 17. GenericName[hu]=könyvtárstatisztika
 18. MimeType=inode/directory
 19. Categories=Qt;TDE;Utility;X-TDE-Utilities-File;