KDpkg – frontend for dpkg
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Chris 1cea924692 Translated using Weblate (German) před 4 dny
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/kdpkg/admin to latest HEAD před 8 měsíci
cmake @ 5121b9a41d Reset submodule main/applications/kdpkg/cmake to latest HEAD před 5 měsíci
doc conversion to the cmake building system před 6 měsíci
icon conversion to the cmake building system před 6 měsíci
kdpkg Fix loading of package contents when package is selected through dialog box. před 6 měsíci
kdpkg-install Fix hardcoded installation path. před 6 měsíci
po Translated using Weblate (German) před 3 dny
.gitmodules Added common directories před 8 roky
AUTHORS Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. před 10 měsíci
CMakeLists.txt Added controlled conversions to char* instead of automatic ascii conversions. před 6 měsíci
COPYING Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
ChangeLog Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
ConfigureChecks.cmake conversion to the cmake building system před 6 měsíci
Doxyfile Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
INSTALL Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
Makefile.am Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
Makefile.cvs Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
NEWS Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
README Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
TODO Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. před 1 rokem
aclocal.m4 Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
config.h.cmake Fix hardcoded installation path. před 6 měsíci
config.h.in Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
configure.files Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion před 1 rokem
configure.in.in Fix hardcoded installation path. před 6 měsíci
kdpkg.kdevses Rename ksocket and kcache před 7 roky
kdpkg.tdevelop qt -> tqt conversion: před 1 rokem
kdpkg.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit před 8 roky
stamp-h.in Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky
subdirs Initial import of kdpkg Debian package installer před 9 roky

README