KDpkg – frontend for dpkg
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
TDE Gitea 08754eb7ab Reset submodule main/applications/kdpkg/cmake to latest HEAD 11 timmar sedan
admin @ 68f23556e6 Reset submodule main/applications/kdpkg/admin to latest HEAD 1 år sedan
cmake @ 48b1e42b64 Reset submodule main/applications/kdpkg/cmake to latest HEAD 11 timmar sedan
doc conversion to the cmake building system 11 månader sedan
icon conversion to the cmake building system 11 månader sedan
kdpkg Fix loading of package contents when package is selected through dialog box. 10 månader sedan
kdpkg-install Fix hardcoded installation path. 10 månader sedan
po Translated using Weblate (German) 3 månader sedan
.gitmodules Switch all submodules to https. 3 månader sedan
AUTHORS Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
CMakeL10n.txt Add CMakeL10n rules. 1 år sedan
CMakeLists.txt Added controlled conversions to char* instead of automatic ascii conversions. 10 månader sedan
COPYING Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
ChangeLog Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
ConfigureChecks.cmake conversion to the cmake building system 11 månader sedan
Doxyfile Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
INSTALL Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
Makefile.am Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
Makefile.cvs Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
NEWS Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
README Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
TODO Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
acinclude.m4 Replaced _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE with _DEFAULT_SOURCE. Removed AC_CHECK_GNU_EXTENSIONS. 1 år sedan
aclocal.m4 Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
config.h.cmake Fix hardcoded installation path. 10 månader sedan
config.h.in Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
configure.files Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
configure.in KDE_USE_QT* -> KDE_USE_TQT* conversion 1 år sedan
configure.in.in Fix hardcoded installation path. 10 månader sedan
kdpkg.kdevses Rename ksocket and kcache 8 år sedan
kdpkg.tdevelop qt -> tqt conversion: 1 år sedan
kdpkg.tdevelop.pcs Finish rename from prior commit 8 år sedan
stamp-h.in Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan
subdirs Initial import of kdpkg Debian package installer 10 år sedan

README