Преглед на файлове

Reset submodule main/applications/kgtk-qt3/cmake to latest HEAD

tags/r14.0.0
Timothy Pearson преди 5 години
родител
ревизия
6f5d02d00f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      cmake

+ 1
- 1
cmake

@@ -1 +1 @@
Subproject commit 0d5ca8bebbb638b05f1d11537ce41fcf73d10ac9
Subproject commit 08c6f54d6f80554caa671847417cf04326adb63c

Loading…
Отказ
Запис